Bírálat rendje

kép.jpg

36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia

Állam- és Jogtudományi Szekció

2023. április 3-5. Győr

Széchenyi István Egyetem, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar

 

A bírálat rendje:

  • A tagozatok zsűrijének összeállítása december 9-től az intézményi jelölések begyűjtésével vette kezdetét, melynek határideje 2023. január 3. volt.
  • A szervezőbizottság a zsűribeosztás összeállításánál csak olyan személyeket javasolt, akikre intézményi jelölés érkezett. A zsűri tagjainak összeállításánál az ügyvezetés törekedett arra, hogy lehetőleg ne, vagy csak kivételes esetben legyen a versenyzők egyetemeiről érkező zsűritag.
  • A tagozatokat, azok beosztását és a hozzájuk kapcsolódó zsűri összetételét az Állam- és Jogtudományi Szakmai Bizottság 2023. január 26-i ülésén véglegesítette.
  • A zsűritagok részletes tájékoztatást kaptak a zsűrizés technikai és adminisztratív kérdéseiről.  
  • A pályamunkákat a rendező intézmény által központilag felkért zsűritagok egységes szempontok szerinti, független előzetes bírálatnak vetik alá. A függetlenség garantálása kapcsán fontos szempont, hogy a bírálók a dolgozatokkal anonim módon találkoznak, sem a szerző neve, sem affiliációja nem szerepel a dolgozatban. A benyújtott pályamunka értékelése írásbeli bírálattal történik. Az írásbeli bírálaton megszerezhető maximális pontszám 60 pont. Az írásbeli bírálat szempontjait, valamint az írásbeli pontszámok számítási módját az Állam- és Jogtudományi Szekció felhívásának 2. számú melléklete tartalmazza. A zsűrik tagjai a benyújtott pályamunkákat értékelő bírálataikat az OTDT online rendszerében rögzítik  március 16-ig.Az írásbeli bírálatokat és a benyújtott pályamunkára adott pontszámokat a rendező intézmény az OTDT online rendszerében a konferencia időpontját megelőzően, 2023. március 25. után közzéteszi.
  • A konferencia egyes tagozataiban a pályamunkák zsűri előtti bemutatására, a társintézményekből felkért hallgatói opponens által történő véleményezésére, valamint magyar nyelvű nyilvános vitájára kerül sor. A konferencián a pályamunka bemutatására (prezentáció) 15 perc áll rendelkezésre, amelyet vita követ. A pályamunkákat és szerzőik szóbeli teljesítményét tagozatonként három főből álló zsűri bírálja el. A zsűri tagja az állam- és jogtudomány területének elismert szakembere lehet. Nem lehet a zsűri tagjaa tagozatban szereplő dolgozat témavezetője. A pályamunka szóbeli bemutatása során az értékelés szóbeli bírálattal és pontozással történik, a maximális pontszám 40 pont. A pályamunkák szóbeli bemutatásának bírálata és pontozása során a bírálók és az opponensek az Állam- és Jogtudományi Szekció felhívásának 2. számú mellékletében rögzített szempontokat veszik figyelembe.
  • Mind az írásbeli bírálatra, mind a szóbeli bírálatra előre meghatározott pontozólapok állnak rendelkezésre részletesen leírt bírálati szempontokkal, melyeket a OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciója felhívásának 2. sz. melléklete tartalmaz.
  • A szekció dolgozatait a bírálók mellett hallgatói opponensek is véleményezik. Az opponenseket szintén azintézmények jelölték február 15-i határidővel. Az opponensek a bírálataikat írásban 2023. március 16-ig készítik el és a versenyen szóban adják elő.