Tagozatok

Agrár- és környezetvédelmi jogi tagozat

helyszín: Főépület C206

Zsűri Elnök Prof. Dr. Bándi Gyula PPKE JÁK Doktori Iskola vezetője, tanszékvezető egyetemi tanár, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes, MTA doktora
Tag Prof. Dr. Fodor László DE ÁJK egyetemi tanár, MTA doktora
Tag Dr. Korom Ágoston KRE ÁJK egyetemi adjunktus

 

  Szerző Pályamunka címe Konzulens Opponens
9:00

Nagy Márton
ME ÁJK

A termőföldeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásának legújabb lehetőségei és gyakorlati sajátosságai 

Prof. Dr. Csák Csilla
dékán, intézetigazgató egyetemi tanár ME ÁJK 

Berki Tünde
SZTE ÁJK

9:30

Gabi Luca Réka
PTE ÁJK

A termőföld védelmének jogi eszközei 

Dr. Bércesi Zoltán
címzetes egyetemi docens PTE ÁJK

Tóth Csaba
ME ÁJK

10:00 KÁVÉSZÜNET
10:15

Póka Lili
ELTE ÁJK

Perelhetnek-e a halak? Avagy az EUB és az EJEB jogfejlesztési gyakorlatának elemzése különös tekintettel az eljárási jellegű környezeti jogok helyzetére

Dr. Sulyok Katalin
egyetemi adjunktus ELTE ÁJK

Podonyi Katalin
NKE ÁNTK

10:45

Kálmán Felícia
SZTE ÁJK

A húspótlás "divatos" kérdéseinek élelmiszerjogi megközelítése 

Dr. Hegyes Péter
egyetemi adjunktus SZTE ÁJK 
Dr. Sziebig Orsolya Johanna
egyetemi adjunktus SZTE ÁJK

Burka Eszter
PTE ÁJK

11:15

Fábián Vanessza
PTE ÁJK

Fenntarthatóság, élelmezésbiztonság és a fogyasztók tájékoztatásának szabályozása  Dr. Pánovics Attila
egyetemi adjunktus PTE ÁJK

Tóth Csaba
ME ÁJK

11:45

Lindt Roland
ME ÁJK

Az egyes európai államokban fennálló hulladékgazdálkodás rendjét védő felelősségi rezsimek összehasonlító vizsgálata Dr. Hornyák Zsófia egyetemi adjunktus ME ÁJK

Burka Eszter
PTE ÁJK

12:15 EBÉDSZÜNET
13:00

Tasi Csenge
PPKE JÁK

A környezeti károk elleni fellépés büntetőjogi eszközei – a szabályozás kérdései és problémái  Tahyné Dr. Kovács Ágnes egyetemi docens PPKE JÁK

Nagy Ottó
ELTE ÁJK

13:30

Tömöri László János
NKE RTK

A természetkárosítás bűncselekmény gyanúja miatt indult büntetőeljárások során felmerülő jogalkalmazói problémák  Dr. Zsigmond Csaba egyetemi tanársegéd, címzetes rendőr alezredes NKE RTK Főző Csenge Erzsébet
PPKE JÁK

Alkotmányjog tagozat 1.

helyszín: Főépület A201

Zsűri Elnök Prof. Dr. Schanda Balázs PPKE JÁK tanszékvezető egyetemi tanár, alkotmánybíró
Tag Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán ELTE ÁJK tanszékvezető, habilitált egyetemi docens
Tag Dr. Sulyok Márton SZTE ÁJK egyetemi adjunktus

 

  Szerző Pályamunka címe Konzulens Opponens
9:00 Fazekas Tamás
DE ÁJK
A COVID-19 járvánnyal összefüggő különleges jogrendi helyzetek alkotmányos problémái Közép-Európában  Dr. Sólyom Péter tanszékvezető, habilitált egyetemi docens DE ÁJK Erős Réka
SZE DFK
9:30 Domokos Erika
NKE ÁNTK
Az elveszett adatok nyomában – Információszabadság a koronavírus árnyékában Dr. Horváth Attila egyetemi docens NKE ÁNTK Baumgartner Dávid Márk
PPKE JÁK
10:00 Preisinger Nikoletta
SZE DFK
Karanténba lehet-e zárni a gyermekjogokat? Dr. Ganczer Mónika dékánhelyettes, egyetemi docens SZE DFK
Dr. Erdős Csaba dékánhelyettes, egyetemi docens SZE DFK
Antal Gergő
KRE ÁJK
10:30 KÁVÉSZÜNET
10:45 Szanyó Júlia
NKE ÁNTK
Egy mindenkiért, mindenki egyért! – A Covid-19 oltások alkotmányjogi dimenziói Dr. Horváth Attila egyetemi docens NKE ÁNTK Erős Réka
SZE DFK
11:15 Hermányi Bence
PPKE JÁK
A veszélyhelyzeti jogalkotás problematikája – A Covid-19 világjárvány vonatkozásában Dr. Kurunczi Gábor egyetemi adjunktus PPKE JÁK Szabó Zsanett
NKE ÁNTK
11:45 Domján Boglárka
SZE DFK
A különleges jogrendi alapjog-korlátozás kérdései Dr. Erdős Csaba dékánhelyettes, egyetemi docens SZE DFK Balogh Zsuzsanna
DE ÁJK
12:15 EBÉDSZÜNET

 

Alkotmányjog tagozat 2.

helyszín: Főépület A202

Zsűri Elnök Prof. Dr. Stumpf István SZE DFK egyetemi tanár
Tag Dr. Gárdos-Orosz Fruzsina ELTE ÁJK habilitált egyetemi docens, TK Jogtudományi Intézet igazgatója
Tag Prof. Dr. Tilk Péter PTE ÁJK tanszékvezető egyetemi tanár

 

  Szerző Pályamunka címe Konzulens Opponens
9:00 Denich Rudolf Richárd
DE ÁJK
A többségi elv egyszerű, minősített és sarkalatos kérdései Dr. Sólyom Péter tanszékvezető, habilitált egyetemi docens DE ÁJK  Ponta Petra Panna SZTE ÁJK
9:30 Korponai Ákos
SZTE ÁJK
Érvényesülhet-e a népszuverenitás Bosznia-Hercegovinában? Mérlegen a választójog gyakorlásának kérdései Dr. Sántáné Dr. Szakály Zsuzsa
egyetemi adjunktus SZTE ÁJK
Dr. Tribl Norbert
egyetemi adjunktus SZTE ÁJK
Horváth-Kovács Mátyás
RO EMTE KVK
10:00 Telekesi Bálint
KRE ÁJK
Salátatörvények: múlt, jelen – jövő? Dr. Szabó Zsolt
habilitált egyetemi docens KRE ÁJK
Horváth Zsolt
SZE DFK
10:30 KÁVÉSZÜNET
10:45 Babos Dóra Réka
PPKE JÁK
A mérleg két oldalán – Az államfő, mint a Kormány ellensúlya Prof. Dr. Csink Lóránt egyetemi tanár PPKE JÁK Margitics Zalán ELTE ÁJK
11:15 Einvág Benjámin Máté KRE ÁJK Az építő jövőkép pusztító realizmusa, Szkepszis a fejlődéssel szemben: mesterséges intelligencia Dr. Köbel Szilvia intézetvezető, tanszékvezető-helyettes, habilitált egyetemi docens KRE ÁJK Illyés Ákos
SZTE ÁJK
11:45 Verebélyi Viktória
SZE DFK
Nemzeti tulajdon vagy örökség? Avagy a közgyűjteményben őrzött, vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadására irányuló eljárás egyes alkotmányossági kérdései Dr. Erdős Csaba dékánhelyettes, egyetemi docens SZE DFK Egresits Dominika PTE ÁJK
12:15 Magony Gellért
SZTE ÁJK
Állam és metaverzum. Liberland létjogosultságának alkotmányjogi kérdései Dr. Sulyok Márton egyetemi adjunktus SZTE ÁJK
Dr. Pongó Tamás
egyetemi adjunktus SZTE ÁJK
Czifra Botond ELTE ÁJK
12:45 EBÉDSZÜNET
13:30 Szabó Erzsébet-Zsófia
RO EMTE KVK
A közpénz felhasználás szabályozásának és ellenőrzésének alkotmányjogi vonatkozásai Dr. Varga Attila
egyetemi docens, alkotmánybíró RO EMTE KVK
Kerkovits Gergely Ambrus
PPKE JÁK
14:00 Kecskés Csoma
PPKE JÁK
Nemzeti és alkotmányos identitás az Európai Unió elsődleges jogában, valamint a német és a magyar alkotmánybírósági gyakorlatban Prof. Dr. Varga Zs. András  tanszékvezető egyetemi tanár, a Kúria elnöke PPKE JÁK Margitics Zalán ELTE ÁJK
14:30 Bácsfalvi Soma
SZTE ÁJK
A jogállamiság, mint a dichotóm önkény játékszere az Európai Unióban Dr. Tribl Norbert
egyetemi adjunktus SZTE ÁJK
Horváth Zsolt
SZE DFK
15:00 Éder Áron
ELTE ÁJK
Dualista alkotmánymodell a magyar alkotmányjogi valóságban Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán
habilitált egyetemi docens ELTE ÁJK
Ferenczi Anna Nadett
PPKE JÁK

 

Alkotmányjog tagozat 3.

helyszín: Főépület A203

Zsűri Elnök Prof. Dr. Árva Zsuzsanna DE ÁJK dékánhelyettes, tanszékvezető egyetemi tanár
Tag Prof. Dr. Csink Lóránt PPKE JÁK egyetemi tanár
Tag Dr. Hallók Tamás  ME ÁJK egyetemi docens

 

  Szerző Pályamunka címe Konzulens Opponens
9:00 Frisch Bence
PPKE JÁK
Az alkotmányjogi panasz eljárás szűrési mechanizmusának egyes anomáliái Dr. Varga Ádám
adjunktus PPKE JÁK
Dr. Zakariás Kinga egyetemi docens PPKE JÁK
Doszpoth Artúr KRE ÁJK
9:30 Kocsis Bálint
SZE DFK
A tömeges indítványok kezelése az Emberi Jogok Európai Bíróságának és az Alkotmánybíróság gyakorlatában. A pilot eljárás szerepe és korlátai az alapjogvédelmi mechanizmusban Dr. Erdős Csaba dékánhelyettes, egyetemi docens SZE DFK Balogh Zsuzsanna DE ÁJK
10:00 Lutring Erika
PTE ÁJK
A korlátozott precedensrendszer gyakorlati tapasztalatai és következményei – avagy a bírói függetlenség új kihívásai az alkotmányosság jegyében Prof. Dr. Tilk Péter tanszékvezető egyetemi tanár PTE ÁJK Gergely Ágnes ELTE ÁJK
10:30 KÁVÉSZÜNET
10:45 Csibor Ferenc
NKE ÁNTK
A korlátozott precedensrendszer érvényesülésének kihívásai az angolszász gyakorlat tükrében Dr. Auer Ádám
egyetemi docens NKE ÁNTK
Derzsi Sándor ELTE ÁJK
11:15 Deme Adrián Ákos
ELTE ÁJK
Függőség vagy függetlenség? – A bírói kinevezések alkotmányos követelményei és gyakorlata Dr. Burján Evelin
egyetemi tanársegéd ELTE ÁJK
Ponta Petra Panna SZTE ÁJK
11:45 Nagy Gellért
RO EMTE KVK
A sokszínű alkotmánybíráskodás Dr. Varga Attila
egyetemi docens, alkotmánybíró RO EMTE KVK
Doszpoth Artúr KRE ÁJK
12:15 Tóth Szeréna
ELTE ÁJK
A többszintű ombudsmani jogvédelem és annak igazolhatósága a felsőoktatás világában Dr. Lápossy Attila
egyetemi tanársegéd ELTE ÁJK
Antal Gergő
KRE ÁJK
12:45 EBÉDSZÜNET

 

Alkotmányjog tagozat 4.

helyszín: Főépület A204

Zsűri Elnök Prof. Dr. Chronowski Nóra NKE ÁNTK egyetemi tanár, habilitált egyetemi docens
Tag Dr. Tóth Judit SZTE ÁJK tanszékvezető, habilitált egyetemi docens
Tag Dr. Téglási András NKE ÁNTK habilitált egyetemi docens

 

  Szerző Pályamunka címe Konzulens Opponens
9:00 Koncz Péter
SZTE ÁJK
Az alapjogok horizontális hatálya – egy elemzés a hazai alkotmánybírósági gyakorlat alapján Dr. Sulyok Márton
egyetemi adjunktus SZTE ÁJK 
Lőrincz Márk
KRE ÁJK
9:30 Széchenyi István Ágoston KRE ÁJK A véleménynyilvánítás szabadsága és korlátai a közösségi médiában Prof. Dr. Cservák Csaba tanszékvezető egyetemi tanár KRE ÁJK Németh Zsófia Julianna
SZE DFK
10:00 Lukács Domokos
ELTE ÁJK
A közérdek vizsgálata és jelentéstartalmai az alkotmánybírósági gyakorlatban Dr. Milánkovich András egyetemi tanársegéd ELTE ÁJK Illyés Ákos SZTE ÁJK
10:30 KÁVÉSZÜNET
10:45 Madaras Réka Judit
KRE ÁJK
Az apa alkotmányos jogai de lege ferenda: a terhesség-megszakítás és a kétséges apai jogállás betöltésének kérdése Dr. Szabó Zsolt
habilitált egyetemi docens KRE ÁJK
Majoros Ádám Flórián
ME ÁJK
11:15 Herédi Gergő
PPKE JÁK
Mitől lesz egy jelkép önkényuralmi? Dr. Kurunczi Gábor egyetemi adjunktus PPKE JÁK Gergely Ágnes ELTE ÁJK
11:45 Harsányi Vivien
ME ÁJK
A nők önrendelkezési jogának megítélése hazánkban és az Amerikai Egyesült Államokban Prof. Dr. Paulovics Anita dékánhelyettes, intézetigazgató egyetemi tanár ME ÁJK Loksa Lili
KRE ÁJK
12:15 Szemán György Acsád PPKE JÁK Az elektronikus választás lehetőségei és kihívásai, különös tekintettel az e-szavazásra Dr. Kurunczi Gábor egyetemi adjunktus PPKE JÁK Balla Bulcsú
RO EMTE KVK
12:45 EBÉDSZÜNET
13:30 Kaisinger András Dominik ELTE ÁJK A kötelező szavazás elméleti megközelítése – vízió egy új demokráciáról? Dr. Győry Csaba
egyetemi tanársegéd ELTE ÁJK
Puju Kevin Roderik PPKE JÁK
14:00 Köbel Dávid
KRE ÁJK
Az önrendelkezési jog és az életvégi döntések jogdogmatikájának nemzetközi összehasonlítása Prof. Dr. Tóth J. Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár KRE ÁJK Maucha Ágnes PPKE JÁK
14:30 Zsidi Zsombor
SZE DFK
A közösségi méltóság koncepciója és alkotmányjogi védelme – elméleti gyökerek és alkotmánybírósági gyakorlat Dr. Erdős Csaba dékánhelyettes, egyetemi docens SZE DFK Egresits Dominika PTE ÁJK

 

Büntető-eljárásjogi tagozat

helyszín: Főépület B201

Zsűri Elnök Prof. Dr. Herke Csongor PTE ÁJK MTA doktora, tanszékvezető egyetemi tanár
Tag Prof. Dr. Nagy Anita ME ÁJK egyetemi tanár
Tag Dr. Vári Vince NKE RTK egyetemi docens

 

  Szerző Pályamunka címe Konzulens Opponens
9:15 Imre Gergő Marcell
SZE DFK
Amici curiae – a büntetőeljárás résztvevőinek védelme és eszközei Dr. Bartkó Róbert
habilitált egyetemi docens SZE DFK
Krémer Franciska PTE ÁJK
9:45 Kovács Lili
DE ÁJK
Egység a törvényi egységben – A bűncselekményegység szabályozásának egyes eljárásjogi kérdései Prof. Dr. Elek Balázs tanszékvezető egyetemi tanár DE ÁJK Hollós Antónia SZE DFK
10:15 KÁVÉSZÜNET
10:30 Móra Nikolett
SZTE ÁJK
A mobileszközön tárolt kriptográfiai adatok felhasználhatósága a büntetőeljárásban az EnchroChat-ügy fényében Prof. Dr. Karsai Krisztina intézetvezető egyetemi tanár SZTE ÁJK
Dr. Gál Andor
egyetemi adjunktus SZTE ÁJK
Füzesi Marcell
DE ÁJK
11:00 Kormányos Judit Katalin KRE ÁJK Az előkészítő ülés múltja, jelene és jövője a magyar büntetőeljárásban Dr. Dobrocsi Szilvia egyetemi docens KRE ÁJK Hollós Antónia SZE DFK
11:30 EBÉDSZÜNET
12:30 László Kitti
DE ÁJK
A pótmagánvádas eljárás szabályainak változása Dr. Tóth Andrea Noémi egyetemi adjunktus DE ÁJK Benyounes Bernadett
KRE ÁJK
13:00 Polónyi Tamás Krisztián NKE RTK A tanúvédelem szabályozása – Határainkon innen és túl Dr. Budaházi Árpád
rendőr őrnagy, egyetemi docens NKE RTK
Ádám Gréta
ELTE ÁJK
13:30 Deák Anna
ELTE ÁJK
A beismerés jelentősége, különös tekintettel a terhelti együttműködés intézményrendszerére Prof. Dr. Hack Péter tanszékvezető egyetemi tanár ELTE ÁJK Mészáros Lili
NKE ÁNTK

 

Büntető-eljárásjogi és kriminalisztikai tagozat

helyszín: Főépület B202

Zsűri Elnök Prof. Dr. Finszter Géza ELTE ÁJK, NKE RTK MTA doktora, professor emeritus
Tag Prof. Dr. Czine Ágnes KRE ÁJK intézetvezető-helyettes, tanszékvezető egyetemi tanár, alkotmánybíró
Tag Prof. Dr. Fantoly Zsanett SZTE ÁJK, NKE RTK egyetemi tanár

 

  Szerző Pályamunka címe Konzulens Opponens
9:15 Mihók Boglárka
ME ÁJK
Reintegráció a büntetés-végrehajtási intézetben Prof. Dr. Nagy Anita egyetemi tanár ME ÁJK Ádám Gréta
ELTE ÁJK
9:45 Pohl Dóra Luca
PTE ÁJK
Ki nevel a végén? A büntető igazságszolgáltatás szerepe a bűnelkövető gyermek nevelésében Dr. Herke-Fábos Barbara Katalin
egyetemi tanársegéd PTE ÁJK
Fülöp Botond
ME ÁJK
10:15 KÁVÉSZÜNET
10:30 Biczi Dorottya
SZE DFK
A kínzás és embertelen bánásmód tilalma az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatában – Különös tekintettel a magyar vonatkozású ügyekre Dr. Kecskés Gábor egyetemi docens, SZE DFK Harsányi Anna
DE ÁJK
11:00 Kisfonai Bernadett
PTE ÁJK
A valós idejű bűnügyi előrejelzés. Az adatbányászat használata a bűncselekmények előrejelzéséhez és megelőzéséhez Prof. Dr. Fenyvesi Csaba egyetemi tanár PTE ÁJK Fülöp Botond
ME ÁJK
11:30 EBÉDSZÜNET
12:30 Csete Róbert
PTE ÁJK
Mesterséges intelligencia a kriminalisztikában – alkalmazások és tapasztalatok Prof. Dr. Fenyvesi Csaba egyetemi tanár PTE ÁJK Dr. Hohmann Balázs adjunktus PTE ÁJK Harsányi Anna
DE ÁJK
13:00 Jutai Anita Bernadett
PTE ÁJK
Mesterséges intelligencia és szerepe a digitális kriminalisztikában Prof. Dr. Fenyvesi Csaba egyetemi tanár PTE ÁJK Drahota Eszter
PPKE JÁK
13:30 Hermeli Eszter
ELTE ÁJK
A letartóztatás intézményének vizsgálata az alapjogok érvényesülésének tükrében Dr. Koósné Dr. Mohácsi Barbara
egyetemi adjunktus ELTE ÁJK
Zsingor Zóra Zita
SZTE ÁJK
14:00 Molnár Maja
PTE ÁJK
A kriminalisztikai szövegnyelvészet legújabb eredményei Prof. Dr. Fenyvesi Csaba egyetemi tanár PTE ÁJK Zsingor Zóra Zita
SZTE ÁJK

 

Büntetőjogi tagozat 1.

helyszín: Főépület B203

Zsűri Elnök Prof. Dr. Domokos Andrea KRE ÁJK dékánhelyettes, intézetvezető, tanszékvezető egyetemi tanár
Tag Dr. Széplaki László Győri Ítélőtábla elnök, Győri Ítélőtábla
Tag Dr. Gula József ME ÁJK egyetemi docens

 

  Szerző Pályamunka címe Konzulens Opponens
9:15 Breznyán Gergő András ELTE ÁJK A bűnszervezet bírói gyakorlata az új törvényi definíció tükrében Dr. Ambrus István tanszékvezető, habilitált egyetemi docens ELTE ÁJK Horváth Csaba SZTE ÁJK
9:45 Simon Zsuzsanna
PPKE JÁK
Mentesség vagy „megúszás” – A mentelmi jog szabályozásának büntetőjogi problematikái hazai jogunkban Dr. Nagy Gábor
megbízott oktató PPKE JÁK
Szilágyi Péter ELTE ÁJK
10:15 KÁVÉSZÜNET
10:30 Horváth Fanni
SZE DFK
Az életfogytig tartó szabadságvesztés alapjogi szempontból, különös tekintettel a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre Prof. Dr. Lévay Miklós Sándor
egyetemi tanár, SZE DFK
Zádori Zsófia SZTE ÁJK
11:00 Agócs Petra Márta
SZTE ÁJK
A felróható előmagatartások szerepe a büntetőjogban Dr. Molnár Erzsébet egyetemi adjunktus SZTE ÁJK Szabó Bernadett SZE DFK
11:30 EBÉDSZÜNET
12:30 Kelemen Bálint
SZTE ÁJK
A fiatalkorúak büntetőjogi belátási képességének elméleti és gyakorlati kérdései Prof. Dr. Szomora Zsolt intézetvezető-helyettes, egyetemi tanár SZTE ÁJK Maucha Ágnes PPKE JÁK
13:00 Imri Zoltán
PPKE JÁK
Alkalmatlan kísérlet a német és a magyar büntetőjog tükrében Prof. Dr. Belovics Ervin egyetemi tanár, Legfőbb Ügyészség főtitkára PPKE JÁK Horváth Csaba SZTE ÁJK
13:30 Gyurik Zita
SZTE ÁJK
A bűncselekmény elkövetésére irányuló szándék kinyilvánításának büntetőjogi értékelése Dr. Molnár Erzsébet egyetemi adjunktus SZTE ÁJK Szerencsés Krisztián
PPKE JÁK

 

Büntetőjogi tagozat 2.

helyszín: Főépület B206

Zsűri Elnök Prof. Dr. Belovics Ervin  PPKE JÁK egyetemi tanár, Legfőbb Ügyészség főtitkára
Tag Prof. Dr. Kovács Gábor SZE DFK tanszékvezető egyetemi tanár
Tag Dr. Hollán Miklós NKE RTK habilitált egyetemi docens

 

  Szerző Pályamunka címe Konzulens Opponens
9:00 Pete Miklós
DE ÁJK
Genetikai lottó-csalás – a humán csíravonalas génszerkesztés szabályozása a hazai büntetőjogban Dr. Sipos Ferenc
egyetemi adjunktus DE ÁJK 
Barth Botond SZTE ÁJK
9:30 Marsovszki Sára
SZTE ÁJK
Arany, ami nem fénylik – Az illegális hulladékkereskedelem és -lerakás bűncselekményeinek vizsgálata az Európai Unió jogában, különös tekintettel az elektronikus hulladékra Prof. Dr. Karsai Krisztina intézetvezető egyetemi tanár SZTE ÁJK
Dr. Sziebig Orsolya Johanna
egyetemi adjunktus SZTE ÁJK
Ajtai Panna
ME ÁJK
10:00 Pálinkás Gréta
ME ÁJK
A kiberbűnözés szabályozása a hazai és a nemzetközi jogban Dr. Sántha Ferenc
egyetemi docens ME ÁJK
Gólya Richárd Ádám
DE ÁJK
10:30 KÁVÉSZÜNET
10:45 Oszvald Bálint
PTE ÁJK
A cyberbullying nemzetközi vonatkozásai és a hazai joggyakorlat Dr. Nagy Zoltán
habilitált egyetemi docens PTE ÁJK
Dr. Nagy Melánia
adjunktus PTE ÁJK
Szabó Réka Noémi
KRE ÁJK
11:15 Laskai Fanni
SZTE ÁJK
Az ”OnlyFans” kihívásai a büntetőjogi szabályozórendszerben Prof. Dr. Karsai Krisztina intézetvezető egyetemi tanár SZTE ÁJK Ajtai Panna
ME ÁJK
11:45 Kovács Amanda Laura ELTE ÁJK Büntetőjog-dogmatikai adalékok az új típusú szexuális bűncselekmények megítéléséhez Dr. Ambrus István tanszékvezető, habilitált egyetemi docens ELTE ÁJK Urbán István PPKE JÁK
12:15 Stocker Carmen
KRE ÁJK
A szexuális bűncselekmények jogértelmezési kérdései Dr. Dobrocsi Szilvia egyetemi docens KRE ÁJK Borsodi István SZTE ÁJK
12:45 EBÉDSZÜNET
13:30 Dömötör Dóra Veronika PPKE JÁK A nemi élet szabadságának érvényesülését érintő legújabb kérdések – avagy a stealthing és a reproduktív kényszerítés dogmatikai elemzése Dr. Horváth Katalin Renáta megbízott oktató PPKE JÁK Dr. Varga Ádám
egyetemi adjunktus PPKE JÁK
Szilágyi Péter ELTE ÁJK
14:00 Fridrich Márk
KRE ÁJK
Kratom és kábítószerek a társadalom és jog tükrében Prof. Dr. Domokos Andrea dékánhelyettes, intézetvezető, tanszékvezető egyetemi tanár KRE ÁJK Krémer Franciska PTE ÁJK
14:30 Szikszai Dóra
ME ÁJK
Az öngyilkosságban közreműködés bűntette a modern világ tükrében Prof. Dr. Jacsó Judit dékánhelyettes, tanszékvezető egyetemi tanár ME ÁJK Barth Botond SZTE ÁJK
15:00 Andó Edit
SZTE ÁJK
A „bosszúpornográfia” megítélése a büntető anyagi jogban Dr. Molnár Erzsébet egyetemi adjunktus SZTE ÁJK Szabó Réka Noémi
KRE ÁJK

 

Büntetőjogi és kriminológiai tagozat

helyszín: Főépület B205

Zsűri Elnök Prof. Dr. Gellér Balázs ELTE ÁJK tanszékvezető egyetemi tanár
Tag Dr. Bartkó Róbert SZE DFK habilitált egyetemi docens
Tag Dr. Nyeste Péter NKE RTK egyetemi docens

 

  Szerző Pályamunka címe Konzulens Opponens
9:00 Nyilasi Boglárka
ME ÁJK
A pénzmosás elleni küzdelem, különös tekintettel a kriptovaluták jelentette kihívásokra Dr. Udvarhelyi Bence egyetemi adjunktus ME ÁJK  Gólya Richárd Ádám
DE ÁJK
9:30 Orbán Cintia
KRE ÁJK
A pénzmosás elleni hazai fellépés kérdőjelei és kihívásai Prof. Dr. Tóth Mihály
MTA doktora, professor emeritus KRE ÁJK
Hajdu Boglárka ME ÁJK
10:00 Hegedűs Sára Örzse
DE ÁJK
Adjak vagy ne adjak? – A hálapénz büntetőjogi megítélése Dr. Sipos Ferenc
egyetemi adjunktus DE ÁJK
Borsodi István SZTE ÁJK
10:30 KÁVÉSZÜNET
10:45 Jakab Zsuzsanna
KRE ÁJK
A hálapénz mint jogtalan előny Prof. Dr. Domokos Andrea dékánhelyettes, intézetvezető, tanszékvezető egyetemi tanár KRE ÁJK Bodai Klaudia PPKE JÁK
11:15 Pincési Boglárka
SZTE ÁJK
A hálapénzzel kapcsolatos magatartások jogellenességi szempontú vizsgálata Dr. Molnár Erzsébet egyetemi adjunktus SZTE ÁJK Hajdu Boglárka ME ÁJK
11:45 Bojtor András Zsolt
ME ÁJK
A versenyszférában működő vállalati veszteségmegelőzés és compliance viszonyának büntetőjogi alapkérdései Prof. Dr. Jacsó Judit dékánhelyettes, tanszékvezető egyetemi tanár ME ÁJK Gräf Richárd
KRE ÁJK
12:15 Dobos Adrienn
PPKE JÁK
Igazság mint követelmény, igazságosság mint eredmény – A hamis vád és a hamis tanúzás pönalizálása az igazságszolgáltatás védelme érdekében Prof. Dr. Belovics Ervin egyetemi tanár, Legfőbb Ügyészség főtitkára PPKE JÁK Gräf Richárd
KRE ÁJK
12:45 EBÉDSZÜNET
13:30 Hadházi Dalma
DE ÁJK
Az erősebb mindent visz? – Iskolai kortárserőszak Magyarországon Dr. Pápai-Tarr Ágnes egyetemi adjunktus DE ÁJK Jávorszki Hunor Bendegúz
PTE ÁJK
14:00 Stadinger Johanna Heléna ELTE ÁJK Paradigmaváltás a kriminálpolitikában? A Társadalmi Bűnmegelőzés Nemzeti Stratégiája (2003) és a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia (2013) komparatív elemzése. Prof. Dr. Lévay Miklós Sándor
egyetemi tanár ELTE ÁJK
Jávorszki Hunor Bendegúz
PTE ÁJK
14:30 Lindt Roland
ME ÁJK
A szerencsejáték-függőség interdiszciplináris vizsgálata különös tekintettel a büntetőjogi aspektusokra Csemáné Dr. Váradi Erika egyetemi docens ME ÁJK Pohl Petra Sára PTE ÁJK
15:00 Mészáros Lilla
PPKE JÁK
Az állatkínzás és a személy elleni erőszakos bűncselekmények elkövetésének kriminológiai összefüggései Dr. Bolyky Orsolya megbízott oktató PPKE JÁK Pohl Petra Sára PTE ÁJK
15:30 Váczi Kristóf
SZTE ÁJK
A kiskorú veszélyeztetése elleni állami fellépés hatékonyságát csökkentő tényezők egy aktakutatás alapján Prof. Dr. Szomora Zsolt intézetvezető-helyettes egyetemi tanár SZTE ÁJK Révész Dávid ELTE ÁJK

 

Egyetemes és összehasonlító jogtörténeti tagozat

helyszín: Főépület B-2

Zsűri Elnök Prof. Dr. Balogh Elemér SZTE ÁJK tanszékvezető egyetemi tanár
Tag Dr. Komáromi László PPKE JÁK dékán, habilitált egyetemi docens
Tag Dr. Képes György ELTE ÁJK habilitált egyetemi docens

 

  Szerző Pályamunka címe Konzulens Opponens
9:00 Soltész Tamás
DE ÁJK
A klasszikus büntetőjog 68 éve – Az 1810. évi francia Code Pénal és a Csemegi-kódex szankciórendszere a kodifikációs hatások és a klasszikus irányzat fejlődésének tükrében Dr. Balogh Judit
habilitált egyetemi docens DE ÁJK 
Polgár Dávid
PTE ÁJK
9:30 Angyal Réka
PPKE JÁK
Az osztrák és a magyar nőoktatás jogi szabályozásának története a XVIII. századtól a XX. század elejéig Dr. Berkes Lilla
egyetemi docens PPKE JÁK
Fischer Júlia Ágnes
NKE ÁNTK
10:00 KÁVÉSZÜNET
10:15 Schepp Zorka Anna
PTE ÁJK
Regina Mundi és Marienkron. A ciszterci monostorok jogállása Ausztriában és Magyarországon az Osztrák-Magyar Monarchia széthullását követően Prof. Dr. Herger Csabáné MTA doktora, egyetemi tanár PTE ÁJK Sima Tibor
ME ÁJK
10:45 Honti-Kiss Rebeka
KRE ÁJK
A közvetlen demokrácia és a népszavazás jogtörténeti jelentősége és megvalósulása Svájcban a 19. és 20. században Prof. Dr. Pókecz Kovács Attila
egyetemi tanár KRE ÁJK
Szőcs Brigitta
RO EMTE KVK
11:15 Fazekas Fanni
ME ÁJK
Mérföldkövek az állatvédelmi jog történetében Dr. Jámbor Adrienn egyetemi adjunktus ME ÁJK Farkas-Kozics Iván PTE ÁJK
11:45 Kovács Bence Zsolt
RO EMTE KVK
A roma rabszolgaság intézménye a két román államban jogtörténeti szempontból Dr. Székely János
egyetemi adjunktus RO EMTE KVK
Polgár Dávid
PTE ÁJK
12:15 EBÉDSZÜNET
13:00 Palatinus Dániel
SZE DFK
A bevándorlás jogi szabályozásának története és a származási alapú diszkrimináció az Amerikai Egyesült Államokban Dr. Kelemen Roland egyetemi adjunktus SZE DFK Biki István
KRE ÁJK
13:30 Cseri Máté
PTE ÁJK
Megkeresztelt gazdaság: az angol céhszabályzatok és a céhes élet szakrális vetülete Prof. Dr. Herger Csabáné MTA doktora, egyetemi tanár PTE ÁJK Csom Angelika SZE DFK
14:00 Deák Melinda Zóra
NKE ÁNTK
A Mediciek és Andrea Doria: Pénzemberek a reneszánsz itáliai városállamok kormányzatában Prof. Dr. Pókecz Kovács Attila
egyetemi tanár NKE ÁNTK
Simonfi Tamás József
PPKE JÁK
14:30 Rózsa Csongor Ernő
PTE ÁJK
A nők jogállása a Leges Anglo-Saxonum rendelkezései alapján Prof. Dr. Herger Csabáné MTA doktora, egyetemi tanár PTE ÁJK Füzesi Marcell
DE ÁJK

Európai jogi tagozat 1.

helyszín: DFK Kari épület S-1

Zsűri Elnök Prof. Dr. Király Miklós ELTE ÁJK tanszékvezető egyetemi tanár
Tag Dr. Angyal Zoltán ME ÁJK intézeti tanszékvezető, habilitált egyetemi docens
Tag Dr. Pánovics Attila PTE ÁJK egyetemi adjunktus

 

  Szerző Pályamunka címe Konzulens Opponens
9:15 Medvegy Dalma
SZTE ÁJK
Az uniós hatásköri klauzulák értelmezése: kiterjesztő értelmezés vagy lopakodó hatáskörelvonás? Prof. Dr. Blutman László tanszékvezető egyetemi tanár SZTE ÁJK
Dr. Schiffner Imola
egyetemi adjunktus SZTE ÁJK
Horváth Viktória SZE DFK
9:45 Kissová Kitti
SZE DFK
Nemzeti parlamentek az Európai Unióban: Együttes fellépés a szubszidiaritás elvének érvényesítésére Dr. Knapp László dékánhelyettes, egyetemi docens SZE DFK Szántó Soma
PTE ÁJK
10:15 KÁVÉSZÜNET
10:30 Vettorázzi Klaudia
KRE ÁJK
Az Európai Parlament ambicionális és valós szerepének összehasonlítása a 7. cikkes eljárás és a kondicionalitási rendelet szerinti eljárás kapcsán Dr. Töttős Ágnes
megbízott oktató, vezető-kormányfőtanácsos KRE ÁJK
Vörös Emese Hargita
ELTE ÁJK
11:00 Csapodi Márton
PPKE JÁK
Útkeresés az alkotmánybíróságok és az EUB viszonyában Prof. Dr. Schanda Balázs tanszékvezető egyetemi tanár, alkotmánybíró PPKE JÁK
Dr. Pócza Kálmán intézetvezető-helyettes, habilitált egyetemi docens NKE EJKK
Boros Menta
SZTE ÁJK
11:30 EBÉDSZÜNET
12:30 Balogh Márton
PTE ÁJK
Az uniós közös kül- és biztonságpolitika és az Európai Bíróság hatásköre: konfliktus vagy egyensúly? Dr. Mohay Ágoston dékánhelyettes, habilitált egyetemi docens PTE ÁJK Boros Menta
SZTE ÁJK
13:00 Rákos Réka
ELTE ÁJK
Az uniós jog megsértéséért fennálló tagállami kártérítési felelősség: Pürrhoszi győzelem? A Francovich-doktrína érvényesítése és alkalmazása a magyar jogban Prof. Dr. Somssich Réka dékánhelyettes, egyetemi tanár ELTE ÁJK Lőrincz Márk
KRE ÁJK
13:30 Baltás Olga
SZTE ÁJK
„Hány egység Európát adhatok?” – avagy az európai egység és integráció kihívásai az ukrán-kérdés tükrében Dr. Kertészné Dr. Váradi Szilvia
egyetemi adjunktus SZTE ÁJK
Urbányi Sára PPKE JÁK

 

Európai jogi tagozat 2.

helyszín: DFK Kari épület S-2

Zsűri Elnök Prof. Dr. Osztovits András KRE ÁJK tanszékvezető egyetemi tanár, a Kúria bírája
Tag Prof. Dr. Horváth Zsuzsanna PTE ÁJK címzetes egyetemi tanár
Tag Dr. Horváthy Balázs SZE DFK egyetemi docens

 

  Szerző Pályamunka címe Konzulens Opponens
9:15 Holéczy Laura
PTE ÁJK
A tagállami állampolgárság és az uniós polgárság megszerzése és elvesztése három jogrendszer metszéspontjában Dr. Mohay Ágoston dékánhelyettes, habilitált egyetemi docens PTE ÁJK Rácz Róbert Patrik DE ÁJK
9:45 Kádár Gellért
ELTE ÁJK
Erőfölénnyel való visszaélés az Európai Unió telekommunikációs és digitális piacain Dr. Balogh Virág
egyetemi adjunktus ELTE ÁJK
Kerkovits Gergely Ambrus
PPKE JÁK
10:15 KÁVÉSZÜNET
10:30 Bereczki Roxána
DE ÁJK
Az Európai Unió hatékonyságának vizsgálata a gyermekjogok előmozdítása terén- különös tekintettel az ukrajnai krízisre Dr. Varga Nelli
egyetemi adjunktus DE ÁJK
Szántó Soma
PTE ÁJK
11:00 Tarjányi-Kocsa Mária
ME ÁJK
Családtámogatási rendszerek az Európai Unió tagállamaiban Dr. Mélypataki Gábor egyetemi adjunktus ME ÁJK Kerekes Ákos-Benjámin
RO EMTE KVK
11:30 EBÉDSZÜNET
12:30 Csoknyai Dávid
PPKE JÁK
Az uniós jog és a nemzetközi jog konfliktusa a tagállamok közötti BIT-ek területén – A Sodexo ügy tanulságai Dr. Gyeney Laura
egyetemi docens PPKE JÁK
Karácsony Lili ELTE ÁJK
13:00 Balogh Lilla
DE ÁJK
Álom vagy valóság? A fenntartható közlekedés az Európai Unióban Dr. Lovas Dóra
egyetemi adjunktus DE ÁJK
Czipa András
ME ÁJK
13:30 Váncsa Réka-Gabriella
RO EMTE KVK
Az állatvédelemről szóló rendelkezések és az egyes országok kulturális szokásai közötti ellentmondások Dr. Sztranyiczki Szilárd dékánhelyettes, egyetemi docens RO EMTE KVK
Dr. Szabó András posztdoktor PTE ÁJK
Rácz Róbert Patrik DE ÁJK

Fogyasztóvédelmi jogi és versenyjogi tagozat

helyszín: Főépület B101

Zsűri Elnök Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter KRE ÁJK dékán, tanszékvezető egyetemi tanár
Tag Prof. Dr. Lévayné Dr. Fazekas Judit SZE DFK egyetemi tanár
Tag Dr. Hajnal Zsolt DE ÁJK habilitált egyetemi docens

 

  Szerző Pályamunka címe Konzulens Opponens
9:00 Détár Alíz
NKE ÁNTK
Az online kereskedelemmel kapcsolatos fogyasztóvédelmi kihívások, különös figyelemmel a koronavírus járványra Prof. Dr. Barta Judit egyetemi tanár NKE ÁNTK Deák Ferenc
PPKE JÁK
9:30 Dittrich Anna
PPKE JÁK
Környezetvédelmi szempontok értelmezése az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikkében Dr. Szilágyi Pál Béla egyetemi docens PPKE JÁK Kemény Bálint
PTE ÁJK
10:00 Fodermayer Eszter
PTE ÁJK
Közvetítés vagy vetítés? Az ingatlanközvetítők által alkalmazott általános szerződési feltételek tipikus tisztességtelen kikötései
Dr. Bércesi Zoltán
címzetes egyetemi docens PTE ÁJK
Rigó Zsombor Márton
PPKE JÁK
10:30 Mészáros Balázs
SZTE ÁJK
A személyes adat mint fizetőeszköz koncepciója és jogi megítélése Prof. Dr. Gellén Klára rektorhelyettes, intézetvezető egyetemi tanár SZTE ÁJK
Dr. Labancz Andrea egyetemi tanársegéd SZTE ÁJK
Molnár Dávid
PTE ÁJK
11:00 KÁVÉSZÜNET
11:15 Cserép Andor Valér
ELTE ÁJK
Jogalkotás vagy jogalkalmazás? A digitális piacokon felmerülő egyes versenyjogi kihívások kezelésének helyes módja Dr. Papp Mónika egyetemi adjunktus ELTE ÁJK Szerencsés Krisztián
PPKE JÁK
11:45 Szilvási Evelin
PPKE JÁK
Kapuőrök árnyékában – A Digital Markets Act szürkezónája a nongatekeeperek szemszögéből Dr. Szilágyi Pál Béla egyetemi docens PPKE JÁK
Dr. Firniksz Judit megbízott oktató PPKE JÁK
Németh-Sámik Anna Dorottya
NKE ÁNTK
12:15 Velegi Dorottya
PPKE JÁK
Fény az alagút végén? A látássérült személyek egyenlő esélyű hozzáférése a pénzügyi szolgáltatásokhoz Dr. Veres Zoltán megbízott oktató PPKE JÁK Vörös Emese Hargita
ELTE ÁJK
12:45 Horváth Zsombor
PTE ÁJK
Meddig terjed az érdekvédelem és mikor kezdődik a kartell? Az érdekvédelemi szervezetek árszabályozásáról Dr. Monori Gábor egyetemi adjunktus PTE ÁJK Berki Tünde
SZTE ÁJK
13:15 EBÉDSZÜNET

 

Infokommunikációs jogi tagozat

helyszín: Főépület A205

Zsűri Elnök Prof. Dr. Gellén Klára SZTE ÁJK rektorhelyettes, intézetvezető egyetemi tanár
Tag Dr. Czékmann Zsolt ME ÁJK intézeti tanszékvezető egyetemi docens
Tag Dr. Török Bernát NKE ÁNTK igazgató, intézetvezető egyetemi docens

 

  Szerző Pályamunka címe Konzulens Opponens
9:00 Kovács András Félix
ELTE ÁJK
Az online tartalommegosztó szolgáltató felelőssége a CDSM irányelvben Dr. Erdős István
egyetemi adjunktus ELTE ÁJK 
Jáger Eszter
SZE DFK
9:30 Kondrát Flóra
PPKE JÁK
A 230. szakasz és az amerikai tartalomszabályozás múltja, jelene és jövője Dr. Papp János Tamás
tudományos segédmunkatárs PPKE JÁK
Molnár Sára
PTE ÁJK
10:00 Bálint János
ELTE ÁJK
Platformszabályozás az online szólásszabadság védelmében Dr. Gosztonyi Gergely
habilitált egyetemi docens ELTE ÁJK
Kállay Katalin
PPKE JÁK
10:30 KÁVÉSZÜNET
10:45 Szabó Dária Zsófia
KRE ÁJK
A blokklánc technológia és a jog – különös tekintettel az adatvédelemre és az okos szerződésekre Dr. Tóth András
tanszékvezető-helyettes, egyetemi docens KRE ÁJK
Dr. Eszteri Dániel
megbízott oktató, NAIH főosztályvezetője KRE ÁJK
Jáger Eszter
SZE DFK
11:15 Komjáthy Luca
PPKE JÁK
Minden hang számít! – Az emberi hang mesterséges intelligenciával történő analizálásnak kérdései Dr. Papp János Tamás
tudományos segédmunkatárs PPKE JÁK
Nemere Péter
ELTE ÁJK
11:45 Varga Anna Mercédesz
SZE DFK
Személyes adatok továbbításának egyes jogi aspektusai – különös tekintettel az Amerikai Egyesült Államokra Dr. Kecskés Gábor
egyetemi docens SZE DFK
Dr. Szabó Lívia doktorandusz SZE DFK
Molnár Dávid
PTE ÁJK
12:15 Őrffy Richárd
PTE ÁJK
Az elektronikus közigazgatás aspektusainak vizsgálata a Nemzeti Adó- és Vámhivatal papírmentes hivatallá válásán keresztül Dr. Hohmann Balázs
egyetemi adjunktus PTE ÁJK
Simonfi Tamás József
PPKE JÁK
12:45 EBÉDSZÜNET
13:30 Iklandi Boglárka
RO EMTE KVK
A kiskorúak személyiségi jogainak érvényesítése a médiában Dr. Kokoly Zsolt
egyetemi adjunktus RO EMTE KVK
Molnár Sára
PTE ÁJK
14:00 Szabó Roland
PTE ÁJK
A nemzetbiztonsági szervek és a titkos megfigyelés. A Pegasus-ügy tanulságai Dr. Szőke Gergely László
tanszékvezető egyetemi adjunktus PTE ÁJK
Benyounes Bernadett
KRE ÁJK
14:30 Réti Zsófia
SZE DFK
Kivételes véleményformálók. A kivételes közszereplők szerepének erősödése a közösségi média által és hatásuk a véleménynyilvánítás szabadságára Dr. Kelemen Roland
egyetemi adjunktus SZE DFK
Dr. Erdős Csaba
dékánhelyettes, egyetemi docens SZE DFK
Veres-Kupán Hunor
RO EMTE KVK
15:00 Bors Bálint
PTE ÁJK
Javaslatok az autonóm járművekre vonatkozó hazai közigazgatási jogi követelmények felülvizsgálatára Dr. Hohmann Balázs
egyetemi adjunktus PTE ÁJK
Nemere Péter
ELTE ÁJK

 

Jog- és állambölcseleti tagozat

helyszín: Főépület B-3

Zsűri Elnök Prof. Dr. Szabadfalvi József DE ÁJK MTA doktora, Doktori Iskola vezetője, tanszékvezető egyetemi tanár
Tag Dr. Sáryné Dr. Gedeon Magdolna ME ÁJK habilitált egyetemi docens
Tag Dr. Pongrácz Alex NKE ÁNTK egyetemi adjunktus

 

  Szerző Pályamunka címe Konzulens Opponens
9:00 Kiss Veronika
ELTE ÁJK
A jogi és jogászi kultúrára ható jogelméleti irányzatok – Kivonat a legfontosabb tudományos munkákból, különös tekintettel az Egyesült Államokra Dr. Matyasovszky-Németh Márton
tanársegéd ELTE ÁJK
Strobl Orsolya
NKE ÁNTK
9:30 Kovács-Latyseva Olga
PPKE JÁK
Van-e a teológiának jogosultsága a politikában? Dr. Könczöl Miklós
habilitált egyetemi docens PPKE JÁK
Hautzinger Anna
PTE ÁJK
10:00 S. Nagy András Dávid
PTE ÁJK
Aktuális kérdések az alkotmányosság és a demokrácia kapcsolatáról Dr. Mészáros Gábor
adjunktus PTE ÁJK
Auer Bence
SZTE ÁJK
10:30 Papp Róbert
ELTE ÁJK
Az amerikai alapító atyák természetjogi felfogása Dr. Nagypál Szabolcs
adjunktus ELTE ÁJK
Auer Bence
SZTE ÁJK
11:00 KÁVÉSZÜNET
11:15 Hamecz Flóra
ELTE ÁJK
Kortárs társadalmiszerződés-elméletek Dr. Matyasovszky-Németh Márton
egyetemi tanársegéd ELTE ÁJK
Dr. Fábián Áron
megbízott oktató ELTE ÁJK
Kelemen Kálmán
PPKE JÁK
11:45 Dudás Márk
PPKE JÁK
Az emberi méltóság mint a transzhumanizmus neuralgikus pontja Prof. Dr. Frivaldszky János
egyetemi tanár PPKE JÁK
Nagy Nikolett Anna
SZE DFK
12:15 Füzesséri Fanni
KRE ÁJK
A mesterséges intelligencia szabályozásának etikai-jogi kérdései Prof. Dr. Tóth J. Zoltán
tanszékvezető egyetemi tanár KRE ÁJK
Dr. Remek Éva
habilitált egyetemi docens NKE ÁNTK
Deák Ferenc
PPKE JÁK
12:45 Sűrű Cintia
SZTE ÁJK
Digitális jogászok, avagy az online oktatás hatása a szegedi jogászképzésre Dr. Molnár András
egyetemi adjunktus SZTE ÁJK
Farkas-Kozics Iván
PTE ÁJK
13:15 EBÉDSZÜNET
14:00 Vigh Katinka Rozanna
SZE DFK
Szépek és bűnösök – A kognitív torzítások, különös tekintettel a holdudvar-probléma jelentőségére az igazságszolgáltatással összefüggésben Dr. Pődör Lea
egyetemi adjunktus SZE DFK
Hautzinger Anna
PTE ÁJK
14:30 Budea Cintia
SZTE ÁJK
Szabad lesz, bíró úr? Avagy a laikus bíráskodás jogelméleti/jogszociológiai kérdései Prof. Dr. Badó Attila
egyetemi tanár SZTE ÁJK
Sallér Eszter
ELTE ÁJK
15:00 Schneider Rebeka
PPKE JÁK
A Critical legal studies hatása az európai jogelméletre Dr. Berkes Lilla
egyetemi docens PPKE JÁK
Dr. Varga Ádám
egyetemi adjunkus PPKE JÁK 
Sallér Eszter
ELTE ÁJK
15:30 Filó Fanni Dzsenifer
PTE ÁJK
Az Iszlám Állam megjelenésének, gyors térhódításának okai, és a propaganda fontossága a terrorállamban Dr. Horváth Csaba
ny. egyetemi docens PTE ÁJK
Urbányi Sára
PPKE JÁK
16:00 Várallai Luca
PTE ÁJK
A pro life és pro choice nézetrendszer, az abortuszvita morális és jogi dilemmái Dr. Barcsi Tamás
tanszékvezető, habilitált egyetemi docens PTE ÁJK
Oros Krisztina
KRE ÁJK

 

Közigazgatási jogi tagozat 1.

helyszín: Főépület C201

Zsűri Elnök Prof. Dr. Torma András ME ÁJK egyetemi tanár
Tag Prof. Dr. Balázs István DE ÁJK egyetemi tanár
Tag Dr. Hohmann Balázs PTE ÁJK egyetemi adjunktus

 

  Szerző Pályamunka címe Konzulens Opponens
9:00 Vaszily Blanka Flóra
ME ÁJK
Az irányítás és felügyelet fogalma a közigazgatási szervek kapcsolatában Dr. Czékmann Zsolt
intézeti tanszékvezető egyetemi docens ME ÁJK
Kőszegi Gergő
PTE ÁJK
9:30 Hodosán Kinga
DE ÁJK
Feladat- és hatásköri változások a területi államigazgatásban, különös tekintettel a fővárosi és megyei kormányhivatalokra Dr. Barta Attila
habilitált egyetemi docens DE ÁJK
Gavallér Fanni Mara
SZTE ÁJK
10:00 Czigány Zsuzsanna
SZTE ÁJK
Együtt-működik? A kormányhivatal és a helyi önkormányzat szakmai kapcsolatrendszere: középpontban a törvényességi felügyelet Dr. Siket Judit
egyetemi adjunktus, SZTE ÁJK
Papp László
DE ÁJK
10:30 Pribelszki János András
ELTE ÁJK
Területfejlesztési csodafegyver és a vármegye pénzügyi központja? – A Special Economic Zone megjelenési formái és kérdései a magyar jogban Dr. Bencsik András
habilitált egyetemi docens ELTE ÁJK
Mészáros Lili
NKE ÁNTK
11:00 KÁVÉSZÜNET
11:15 Kálmán Orsolya
PPKE JÁK
Hogyan tovább, vármegyei önkormányzatok? – A (vár)megyei önkormányzatok múltja, jelene és jövője Dr. Varga Ádám
egyetemi adjunktus PPKE JÁK
Trombitás Veronika
SZE DFK
11:45 Horváth Dominik
PTE ÁJK
A digitális kormányzás fogalmáról Prof. Dr. Fábián Adrián dékán, egyetemi tanár PTE ÁJK Ferenczi Anna Nadett
PPKE JÁK
12:15 Maszlov Leon
SZE DFK
Erős Orsolya Júlia
SZE DFK
Mi történik a fejünk felett? – A magyar drónszabályozás lehetőségei Dr. Váczi Péter
tanszékvezető egyetemi docens SZE DFK
Gál Péter
ME ÁJK
12:45 Kamrás István
NKE ÁNTK
Egy lehetséges karrierút kezdete – a pályára illesztés HR és jogi eszközei a közigazgatásban Dr. Hazafi Zoltán
tanszékvezető, habilitált egyetemi docens NKE ÁNTK
Dr. Csóka Gabriella
mesteroktató NKE ÁNTK
Kis-Bakos Milán Tamás
ELTE ÁJK
13:15 EBÉDSZÜNET
14:00 Előházi Zsombor
PPKE JÁK
Két dudás egy csárdában? – A magyar közigazgatási szankciórendszer jellegzetességei és problémái Dr. Varga Ádám
egyetemi adjunktus PPKE JÁK
Karácsony Lili
ELTE ÁJK
14:30 Fényes Marcell
ELTE ÁJK
A közigazgatási ügyben eljáró bíróságok összetétele Prof. Dr. Rozsnyai Krisztina
dékánhelyettes, egyetemi tanár ELTE ÁJK
Miskolci David
PPKE JÁK

 

Közigazgatási jogi tagozat 2.

helyszín: Főépület C202

Zsűri Elnök Prof. Dr. Nagy Marianna ELTE ÁJK tanszékvezető egyetemi tanár
Tag Prof. Dr. Rixer Ádám KRE ÁJK tanszékvezető egyetemi tanár
Tag Dr. Gerencsér Balázs Szabolcs PPKE JÁK tanszékvezető-helyettes, habilitált egyetemi docens

 

  Szerző Pályamunka címe Konzulens Opponens
9:00 Balázs Anita
ME ÁJK
Az automatikus döntéshozatali eljárásban, hivatalból kiállított vezetői engedély Dr. Cseh-Zelina Gergely egyetemi tanársegéd ME ÁJK Trombitás Veronika SZE DFK
9:30 Ferdics Andrea
SZE DFK
A szlovák-magyar kettős állampolgárság esélyei, különös tekintettel a szlovák állampolgárság elvesztésének egyes következményeire Dr. Ganczer Mónika dékánhelyettes, egyetemi docens SZE DFK Nagy Cintia
DE ÁJK
10:00 Juhász Dzsenifer Tímea SZTE ÁJK A hazai anyakönyvezés: jog vagy kötelezettség? A születési adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményei Dr. Csatlós Erzsébet habilitált  egyetemi adjunktus SZTE ÁJK Majoros Ádám Flórián
ME ÁJK
10:30 Horváthné Bogár Gabriella PTE ÁJK Aktualitások az elektronikus anyakönyvi rendszerben és fejlesztési javaslatok Dr. Hohmann Balázs egyetemi adjunktus PTE ÁJK Nagy Cintia
DE ÁJK
11:00 KÁVÉSZÜNET
11:15 Ilosvai András
PPKE JÁK
Az ʻegy kártya’ koncepció, avagy az elektronikus személyi igazolvány továbbfejlesztésének lehetőségei Dr. Kurunczi Gábor egyetemi adjunktus PPKE JÁK
Dr. Varga Ádám
egyetemi adjunktus PPKE JÁK
Kis-Bakos Milán Tamás
ELTE ÁJK
11:45 Végh Ádám
PTE ÁJK
Digitalizáció az egészségügyben, azaz a gyógyítás hangos forradalma Dr. Rózsás Eszter tanszékvezető, habilitált egyetemi docens PTE ÁJK Gál Péter
ME ÁJK
12:15 Almási Veronika
DE ÁJK
A digitális egészségügyi igazgatás aktuális kérdései határon innen és túl Dr. Zákány Judit
egyetemi adjunktus DE ÁJK
Gavallér Fanni Mara
SZTE ÁJK
12:45 Szente András
ELTE ÁJK
Az egyetemes postai szolgáltatások fenntartásának és finanszírozásának módozatai és azok dilemmái Magyarországon Dr. Fazekas János
habilitált egyetemi docens ELTE ÁJK
Miskolci David PPKE JÁK
13:15 EBÉDSZÜNET
14:00 Kertész Zoltán
DE ÁJK
Új játékszabályok avagy a közigazgatási feladatok változása a vasúti igazgatásban Dr. Barta Attila
habilitált egyetemi docens DE ÁJK
Kőszegi Gergő PTE ÁJK
14:30 Varga Zsófia Kincső
ME ÁJK
A felsőoktatási modellváltás főbb kérdései, a hallgatói önkormányzatok tükrében Dr. Cseh Gergely
egyetemi tanársegéd ME ÁJK
Kőszegi Gergő PTE ÁJK

 

Magyar állam- és jogtörténeti tagozat 1.

helyszín: Főépület A-2

Zsűri Elnök Prof. Dr. Herger Csabáné  PTE ÁJK MTA doktora, tanszékvezető egyetemi tanár
Tag Prof. Dr. Szabó István PPKE JÁK rektorhelyettes, egyetemi tanár
Tag Prof. Dr. Szabó Béla DE ÁJK tanszékvezető egyetemi tanár

 

  Szerző Pályamunka címe Konzulens Opponens
9:00 Tóth Dorina Anna
SZE DFK
A legősibb mesterség – a kéjelgésügy jogi szabályozása a dualizmus időszakában, különös tekintettel egyes Dunántúli városokra Dr. Kelemen Roland egyetemi adjunktus SZE DFK Molnár Dániel
DE ÁJK
9:30 Sallai Balázs
DE ÁJK
Az elveszett pragmatika – A magyar szolgálati pragmatika megalkotására irányuló polgári kori törekvések a korabeli kodifikációk tükrében Dr. Balogh Judit
habilitált egyetemi docens DE ÁJK
Biki István
KRE ÁJK
10:00 KÁVÉSZÜNET
10:15 Egyed Márton
ELTE ÁJK
Nemzetiségi egyenjogúság az 1868. évi XLIV. tc. előtt és után Dr. Heil Kristóf Mihály tudományos segédmunktaárs ELTE ÁJK Forgó Zsanett SZTE ÁJK
10:45 Vörös Gréta Renáta
KRE ÁJK
A női hallgatók megjelenése a hazai jogász képzésben a Kecskeméti Református Jogakadémia példáján Dr. Schlachta Boglárka Lilla egyetemi tanársegéd KRE ÁJK Prof.
Dr. Stipta István
MTA doktora, professor emeritus KRE ÁJK
Csom Angelika SZE DFK
11:15 Koós Bálint György
NKE ÁNTK
A Hofburg magyar uszályai Dr. Peres Zsuzsanna egyetemi docens NKE ÁNTK Czifra Botond ELTE ÁJK
11:45 Levstok Benedikt
SZTE ÁJK
Ferenc Ferdinánd és a Trializmus Prof. Dr. Balogh Elemér tanszékvezető egyetemi tanár SZTE ÁJK Fischer Júlia Ágnes
NKE ÁNTK
12:15 EBÉDSZÜNET
13:00 Máttyus Marcell
PPKE JÁK
Az eskü szerepének változása a magyar közjogban Prof. Dr. Schanda Balázs tanszékvezető egyetemi tanár, alkotmánybíró PPKE JÁK Forgó Zsanett SZTE ÁJK
13:30 Kovács Bence Zsolt
RO EMTE KVK
Állatok a vádlottak padján (állatperek Európa történetében) Dr. Székely János
egyetemi adjunktus RO EMTE KVK
Kosztopulosz Iliász SZTE ÁJK
14:00 Csernus-L. Szilveszter SZTE ÁJK Három dél-magyarországi szabad királyi város önkormányzati szervezetének változásai a politikai átalakulások nyomán (1861-1868) Dr. Pétervári Máté
egyetemi adjunktus SZTE ÁJK
Szőcs Brigitta RO EMTE KVK
14:30 Majzik Vivien
SZTE ÁJK
Szeged lesz és szebb lesz, mint volt. A szegedi kisajátítás jogintézményei (1879-1884) Prof. Dr. Antal Tamás dékánhelyettes, egyetemi tanár SZTE ÁJK Szentes Levente Máté
PPKE JÁK

 

Magyar állam- és jogtörténeti tagozat 2.

helyszín: Főépület A-3

Zsűri Elnök Prof. Dr. Antal Tamás  SZTE ÁJK dékánhelyettes, egyetemi tanár
Tag Dr. Peres Zsuzsanna NKE ÁNTK egyetemi docens
Tag Dr. Pálvölgyi Balázs SZE DFK egyetemi docens

 

  Szerző Pályamunka címe Konzulens Opponens
9:00 Somorjai Kristóf
DE ÁJK
Az örökös és a hagyatéki hitelezők római jogi alapokon nyugvó viszonyának XIX-XX. századi fejlődéstörténete, különös tekintettel a magyar szabályozásra Prof. Dr. Szabó Béla tanszékvezető egyetemi tanár DE ÁJK
Dr. Újvári Emese
egyetemi adjunktus DE ÁJK
Kosztopulosz Iliász SZTE ÁJK
9:30 Liptai Kristóf Tamás
KRE ÁJK
A különleges jogrend hatása a magyar magánjog fejlődésére, különös tekintettel az adásvételi szerződésre vonatkozó szabályokra az első világháború idején Dr. Nagy Péter
megbízott tanszékvezető egyetemi adjunktus KRE ÁJK
Deme Dorián
ELTE ÁJK
10:00 KÁVÉSZÜNET
10:15 Varga Benedek
SZTE ÁJK
Az árdrágító visszaélésekről szóló 1916: IX. tc. dogmatikai elemzése a Budapesti Királyi Törvényszék gyakorlata alapján (1916-1918) Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária
tanszékvezető egyetemi tanár SZTE ÁJK Dr. Varga Norbert
habilitált egyetemi docens SZTE ÁJK
Zsiga Kristóf
KRE ÁJK
10:45 Czipfel Tibor
ME ÁJK
Az árdrágítással elkövetett visszaélésekre vonatkozó törvények és az elkövetés sajátosságai Magyarországon (1920-1944) Dr. Lehotay Veronika egyetemi docens ME ÁJK Molnár Dániel
DE ÁJK
11:15 Varga Kíra
ELTE ÁJK
,,Nagy bűnünk volt, mert zsidók voltunk" – A zsidók személyes szabadsága 1938–1944 között, különös tekintettel Nógrád vármegyére Dr. Gosztonyi Gergely habilitált egyetemi docens ELTE ÁJK Zsiga Kristóf
KRE ÁJK
11:45 Horváth Fábián László PPKE JÁK „(…) nem lenne illő, hogy a demokráciában ilyen szellemű emberek helyt kapjanak.” – A magyar népbíróságok ítélkezési gyakorlata egyes közigazgatási tisztviselők pereiben 1945-50 Prof. Dr. Horváth Attila tanszékvezető egyetemi tanár NKE ÁNTK Deme Dorián
ELTE ÁJK
12:15 EBÉDSZÜNET
13:00 Farkas Ágnes
ELTE ÁJK
Magyarországi punk perek nyilvánossága a szocialista korszak médiaszűrőjén keresztül Dr. Gosztonyi Gergely habilitált egyetemi docens ELTE ÁJK Szentes Levente Máté
PPKE JÁK
13:30 Kiss Virág
KRE ÁJK
A szovjet házassági jog hatása a magyar jogra az 1950-es évek elején, különös tekintettel a bontójogra Dr. Nagy Péter
megbízott tanszékvezető egyetemi adjunktus KRE ÁJK
Sima Tibor
ME ÁJK

 

Munkajogi tagozat 1.

helyszín: Főépület C204

Zsűri Elnök Dr. Berke Gyula PTE ÁJK tanszékvezető, habilitált egyetemi docens
Tag Dr. Horváth István ELTE ÁJK tanszékvezető, habilitált egyetemi docens
Tag Dr. Tóth Hilda ME ÁJK egyetemi docens

 

  Szerző Pályamunka címe Konzulens Opponens
9:00 Farkas Gyöngyi Mária
KRE ÁJK
A munkaidő nyilvántartásának szabályozási és gyakorlati kérdései Prof. Dr. Kun Attila tanszékvezető egyetemi tanár KRE ÁJK
Dr. Pál Lajos György megbízott oktató KRE ÁJK
Minorics Máté Tamás
SZE DFK
9:30 Mikecz Mór Kristóf
DE ÁJK
A munkaidőkeret alkalmazása az atipikus munkaviszonyokban Dr. Nádas György
habilitált egyetemi docens DE ÁJK
Rembeczki Ádám Bence
ME ÁJK
10:00 KÁVÉSZÜNET
10:15 Fejes Petra
ME ÁJK
Egyensúly? Munka és magánélet Prof. Dr. Jakab Nóra egyetemi tanár ME ÁJK Savu Ágnes
ELTE ÁJK
10:45 Véber Petra
DE ÁJK
„Ha nem szóltál volna, bölcs maradtál volna...” avagy a munkaidőn kívüli munkavállalói véleménynyilvánítás aspektusai Dr. Nádasné Dr. Rab Henriett Enikő
habilitált egyetemi docens DE ÁJK
Gyetvai Marcell KRE ÁJK
11:15 Dawud Savannah Rose KRE ÁJK „Spicli” vagy közérdekű bejelentő? A whistleblowing munkajogi dimenziói Prof. Dr. Kun Attila tanszékvezető egyetemi tanár KRE ÁJK Molnár Dániel
DE ÁJK
11:45 Tenczer Márton
ELTE ÁJK
Kollektív szerződés vagy versenykorlátozó megállapodás? – A szervezkedési szabadság versenyjogi korlátai Dr. Rácz Réka
egyetemi adjunktus ELTE ÁJK
Dr. Havas Bence PhD-hallgató ELTE ÁJK
Mészáros Tamás DE ÁJK
12:15 EBÉDSZÜNET
13:00 Hornyák Virág
DE ÁJK
Az elállás jogi jellege – különös tekintettel a munkaszerződéstől való elállásra Dr. Nádasné Dr. Rab Henriett Enikő
habilitált egyetemi docens DE ÁJK
Urbán István
PPKE JÁK
13:30 Hidasi Rita
PPKE JÁK
„Mosom kezeim”, avagy a munkáltatói kárfelelősség rendszerében alkalmazott kármegosztás – különös tekintettel a munkavállaló egészségsérelmére Dr. Kártyás Gábor
habilitált egyetemi docens PPKE JÁK
Gyetvai Marcell KRE ÁJK
14:00 Baky Boglárka
SZE DFK
A munkáltatói felelősségbiztosítás intézménye a munkáltatói kárfelelősség rendszerében Dr. Trenyisán-Papp Nikolett egyetemi tanársegéd SZE DFK
Dr. Trenyisán Máté egyetemi tanársegéd SZE DFK
Molnár Dániel
DE ÁJK

 

Munkajogi tagozat 2.

helyszín: Főépület C205

Zsűri Elnök Prof. Dr. Homicskó Árpád Olivér KRE ÁJK dékánhelyettes, tanszékvezető-helyettes, egyetemi tanár
Tag Dr. Ferencz Jácint SZE DFK tanszékvezető, habilitált egyetemi docens
Tag Dr. Ember Alex SZTE ÁJK habilitált egyetemi docens

 

  Szerző Pályamunka címe Konzulens Opponens
9:00 Tóth János Jenő
  PPKE JÁK
(Hogyan) kell szabályozni a távmunkát? Prof. Dr. Gyulavári Tamás egyetemi tanár PPKE JÁK Tóth Adél
ME ÁJK
9:30 Kovács Imre Attila
ME ÁJK
Munkaügyi intézkedések a veszélyhelyzet árnyékában, a koronavírus első éve Prof. Dr. Jakab Nóra egyetemi tanár ME ÁJK
Dr. Solymosi-Szekeres Bernadett
egyetemi adjunktus ME ÁJK
Savu Ágnes
ELTE ÁJK
10:00 KÁVÉSZÜNET
10:15 Medvácz Ádám
SZE DFK
A home office és a távmunkavégzés szabályozásának változása a járványhelyzetet követően Dr. Göndör Éva
egyetemi docens SZE DFK
Tóth Adél
ME ÁJK
10:45 Pap Zoltán
ME ÁJK
Ügyelet és készenlét az egészségügyi munkaidő szervezésében. Az egészségügyi szolgálati törvényig vezető út, és a jelenleg hatályos szabályozás Prof. Dr. Jakab Nóra egyetemi tanár ME ÁJK Barna Nóra Anna DE ÁJK
11:15 Németh Tamás
DE ÁJK
A modern munkavégzési formák kollektív munkajogi alapkérdései Dr. Zaccaria Márton Leó habilitált egyetemi docens DE ÁJK Hontvári Tamás SZE DFK
11:45 Jávorszki Tamásné
ME ÁJK
Változások a munkavégzés formáiban – a robotizáció és gépesítés hatásai Dr. Mélypataki Gábor egyetemi adjunktus ME ÁJK  Barna Nóra Anna DE ÁJK
12:15 EBÉDSZÜNET
13:00 Kovács Gábor Gergely
DE ÁJK
Dogmatikai problémák az e-sportolók jogaival kapcsolatosan – különös tekintettel a leplezett szerződések megítélésére Dr. Nádas György
habilitált egyetemi docens DE ÁJK
Rembeczki Ádám Bence ME ÁJK
13:30 Szitó Mátyás
ELTE ÁJK
Az ESOP (Employee Stock Option Plan) helye a mai magyar munkajog rendszerében Dr. Hungler Sára
egyetemi adjunktus ELTE ÁJK
Varga Klára Zsuzsanna
PPKE JÁK

 

Nemzetközi jogi tagozat 1.

helyszín: DFK Kari épület S-3

Zsűri Elnök Dr. Varga Réka NKE ÁNTK PPKE JÁK dékán, egyetemi docens
Tag Dr. Szalai Anikó SZTE ÁJK habilitált egyetemi docens
Tag Dr. Ádány Tamás PPKE JÁK tanszékvezető egyetemi docens

 

  Szerző Pályamunka címe Konzulens Opponens
9:15 Hordós Alex
ELTE ÁJK
Vakfolt az Alapokmányon – az erőszakkal való fenyegetés természete a jus contra bellum rendszerében Dr. Kajtár Gábor dékánhelyettes, habilitált egyetemi docens ELTE ÁJK Botos Martin Róbert
DE ÁJK
9:45 Rozinay Ráhel
ME ÁJK
A népek önrendelkezési jogának érvényesülése az orosz-ukrán háború árnyékában Dr. Béres Nóra
egyetemi tanársegéd ME ÁJK
Szabó Domonkos ELTE ÁJK
10:15 KÁVÉSZÜNET
10:30 Kiss Mátyás
PTE ÁJK
A kibertámadások és a jus ad bellum kapcsolata az állami gyakorlat tükrében Dr. Kis Kelemen Bence egyetemi adjunktus PTE ÁJK Szabó Domonkos ELTE ÁJK
11:00 Krebsz Klaudia
SZE DFK
Az államok betudhatóságának vizsgálata a kibertérben folytatott cselekményeinek tükrében Dr. Kelemen Roland egyetemi adjunktus SZE DFK
Dr. Kecskés Gábor egyetemi docens SZE DFK
Demjén Sándor ME ÁJK
11:30 EBÉDSZÜNET
12:30 Kenéz Lilla
DE ÁJK
Emberi jogok a fegyveres konfliktusok tükrében Dr. Szűcs Lászlóné Dr. Siska Katalin
habilitált egyetemi docens DE ÁJK
Horváth Viktória SZE DFK
13:00 Szalay Gergely András ELTE ÁJK Senkit sem hagyhatunk hátra? A nem hadviselők kimenekítésére indított műveletek a nemzetközi jogban Dr. Kajtár Gábor dékánhelyettes, habilitált egyetemi docens ELTE ÁJK Kemény Bálint PTE ÁJK

 

Nemzetközi jogi tagozat 2.

helyszín: DFK Kari épület S-4

Zsűri Elnök Prof. Dr. Sonnevend Pál ELTE ÁJK dékán, tanszékvezető egyetemi tanár
Tag Prof. Dr. Szalayné Dr. Sándor Erzsébet PTE ÁJK egyetemi tanár, a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes
Tag Dr. Marinkás György ME ÁJK egyetemi adjunktus

 

  Szerző Pályamunka címe Konzulens Opponens
9:15 Szabó Kriszta
RO EMTE KVK
Ki a nő az Isztambuli egyezmény alapján? Dr. Fábián Gyula
egyetemi docens RO EMTE KVK
Kalmár Dorotea SZE DFK
9:45 Szendi Alina Kinga
SZE DFK
Az Egészségügyi Világszervezet és egy világjárvánnyal foglalkozó nemzetközi szerződés esélyei Dr. Kecskés Gábor egyetemi docens SZE DFK Veres-Kupán Hunor
RO EMTE KVK
10:15 KÁVÉSZÜNET
10:30 Horváth Zita Zsófia
NKE ÁNTK
Elöljárói felelősség az ad hoc törvényszékek és a Nemzetközi Büntetőbíróság joggyakorlatában Dr. Hárs András
egyetemi adjunktus NKE ÁNTK
Nagy Ottó
ELTE ÁJK
11:00 Kozma Rebeka Mercédesz SZE DFK Szoros verseny a Tajvani-szorosért: avagy a név kit kötelezhet? Dr. Ganczer Mónika dékánhelyettes, egyetemi docens SZE DFK Botos Martin Róbert
DE ÁJK
11:30 EBÉDSZÜNET
12:30 Barát Konrád
SZTE ÁJK
A környezetpusztításért való egyéni és vállalati felelősség nemzetközi jogi aspektusainak koncepcionális lehetőségei Dr. Szalai Anikó
habilitált egyetemi docens SZTE ÁJK
Dr. Sziebig Orsolya Johanna
egyetemi adjunktus SZTE ÁJK
Kalmár Dorotea SZE DFK
13:00 Bodansky Benjámin
ELTE ÁJK
Károsulti közrehatás és kármegosztás az államfelelősség rendszerében Dr. Kajtár Gábor dékánhelyettes, habilitált egyetemi docens ELTE ÁJK Podonyi Katalin NKE ÁNTK
13:30 Naszidze Diána
DE ÁJK
A nemzet árnyékában – a határon túli kisebbségek jogai, különösen Ukrajna tekintetében Dr. Szűcs Lászlóné Dr. Siska Katalin
habilitált egyetemi docens DE ÁJK
Zádori Zsófia SZTE ÁJK

 

Pénzügyi jogi tagozat

helyszín: Főépület C203

Zsűri Elnök Dr. Erdős Éva ME ÁJK tanszékvezető egyetemi docens
Tag Prof. Dr. Lentner Csaba NKE ÁNTK, KRE ÁJK intézetvezető egyetemi tanár
Tag Dr. Bujtár Zsolt PTE ÁJK egyetemi adjunktus

 

  Szerző Pályamunka címe Konzulens Opponens
9:00 Pella Sebestyén Márk
DE ÁJK
Stop! Shop? A hatósági árszabályozás pénzügyi jogi vizsgálata Dr. Lovas Dóra
egyetemi adjunktus DE ÁJK
Velez Natália
ELTE ÁJK
9:30 Gál Klaudia Kitti
DE ÁJK
Az üzletlezárás intézkedés alkalmazásának dilemmái Dr. Lovas Dóra
egyetemi adjunktus DE ÁJK
Kelemen Kálmán PPKE JÁK
10:00 KÁVÉSZÜNET
10:15 Lakatos Dominik Dávid NKE ÁNTK A KKV- kat érintő adózási kedvezmények jogi szabályozása és jogalkalmazási gyakorlata Dr. Gregóczki Etelka egyetemi docens NKE ÁNTK Legény Lili
DE ÁJK
10:45 Szabó Ágnes
PPKE JÁK
Történelmi pillanat a nemzetközi adózásban – kénytelenek lesznek jó útra térni a multinacionális digitális vállalatok? Dr. Halász Zsolt
egyetemi docens PPKE JÁK
Legény Lili
DE ÁJK
11:15 Vörös Dominik Károly ELTE ÁJK A magyar-amerikai adójogi kapcsolatok. Adóegyezmény nélkül maradunk? Dr. Kecső Gábor
egyetemi adjunktus ELTE ÁJK
Strobl Orsolya NKE ÁNTK
11:45 Karsza Petra
ME ÁJK
A digitalizáció adózásra gyakorolt hatása a gazdaság fehérítése érdekében Dr. Varga Zoltán dékánhelyettes, egyetemi docens ME ÁJK  Németh Zsófia Julianna
SZE DFK
12:15 EBÉDSZÜNET
13:00 Farkas Krisztián
SZE DFK
„Minek nevezzelek?” – A kriptovaluták sajátos jogi helyzete és szabályozási kihívásai, különös tekintettel a magyar adójogra Dr. Király Péter Bálint egyetemi tanársegéd SZE DFK Demjén Sándor ME ÁJK
13:30 Fábián József
ELTE ÁJK
A stabil kriptopénzek kibocsátóira vonatkozó prudenciális követelmények elemzése a kriptoeszközök piacairól szóló uniós rendelettervezetben Dr. Gárdos Péter
egyetemi adjunktus ELTE ÁJK
Kállay Katalin PPKE JÁK
14:00 Szabó Zalán
PPKE JÁK
Decentralizált pénzügyek: A kriptovalutákra épülő hitelintézetek elmélete Dr. Veres Zoltán
megbízott oktató PPKE JÁK
Velez Natália
ELTE ÁJK

 

Polgári eljárásjogi tagozat

helyszín: Főépület B102

Zsűri Elnök Prof. Dr. Szabó Imre KRE ÁJK, SZTE ÁJK professor emeritus
Tag Turkovicsné Dr. Nagy Adrienn ME ÁJK intézetigazgató egyetemi docens
Tag Dr. Herédi Erika SZE DFK egyetemi docens

 

  Szerző Pályamunka címe Konzulens Opponens
9:15 Kovács Renáta
ELTE ÁJK
Érvényesíteni kívánt joghoz kötöttség vagy érvényesített joghoz kötöttség? Dilemmák a polgári perben Dr. Hevesi Rebeka megbízott oktató ELTE ÁJK Várdainé Rimaszombati Noémi
DE ÁJK
9:45 Révész Béla
DE ÁJK
A polgári jogi igény érvényesítésének új útja: a gyorsított per Dr. Molnár Judit
egyetemi docens DE ÁJK
Szabó Menta
ELTE ÁJK
10:15 KÁVÉSZÜNET
10:30 Hadházi Edit
DE ÁJK
Szűcs Tamara
DE ÁJK
Persona non grata? A magánszakértőt övező perjogi dilemmák Prof. Dr. Pribula László tanszékvezető egyetemi tanár DE ÁJK Melis Zsuzsanna SZTE ÁJK
11:00 Valastyán Marcell
ELTE ÁJK
A jogellenesen megszerzett bizonyítékok befogadhatósága nemzetközi beruházásvédelmi választottbírósági eljárásokban Dr. Hevesi Rebeka megbízott oktató ELTE ÁJK Prof. Dr. Varga István tanszékvezető egyetemi tanár ELTE ÁJK Papp László
DE ÁJK
11:30 EBÉDSZÜNET
12:30 Kiss Boglárka
DE ÁJK
Az eljárások elhúzódása miatti vagyoni elégtétel – egy új nemperes eljárás kihívásai Prof. Dr. Pribula László tanszékvezető egyetemi tanár DE ÁJK Szabó Menta
ELTE ÁJK
13:00 Tucsek Máté
SZTE ÁJK
Az anyagi pervezetés felülbírálata a másodfokú eljárásban Dr. Szivós Kristóf
egyetemi tanársegéd SZTE ÁJK
Szabó Menta
ELTE ÁJK
13:30 Osztovits Pál József
ELTE ÁJK
A nemzetközi kereskedelmi bíróságok hatása a polgári igazságszolgáltatás fejlődésére Prof. Dr. Varga István tanszékvezető egyetemi tanár ELTE ÁJK Várdainé Rimaszombati Noémi
DE ÁJK

 

Polgári jogi tagozat 1.

helyszín: Főépület D201

Zsűri Elnök Prof. Dr. Szikora Veronika DE ÁJK dékán, egyetemi tanár
Tag Prof. Dr. Barta Judit ME ÁJK, NKE ÁNTK intézeti tanszékvezető egyetemi tanár
Tag Reiderné Dr. Bánki Erika SZE DFK egyetemi docens

 

  Szerző Pályamunka címe Konzulens Opponens
9:00 Fakli Szimonetta
ELTE ÁJK
Minek nevezzelek? – Az embrió jogi helyzete és a vele való rendelkezési lehetőségek az asszisztált reprodukciós eljárások esetében Prof. Dr. Szeibert Orsolya Ágnes
tanszékvezető egyetemi tanár ELTE ÁJK 
Mák Bence
SZTE ÁJK
9:30 Bocskay Ádám
ELTE ÁJK
Sérelemdíj: a modern magánjogi bírság Prof. Dr. Vékás Lajos professor emeritus, akadémikus ELTE ÁJK Kardos Regina  PPKE JÁK
10:00 Nagy Anna Dóra
PPKE JÁK
Ál(lat)jogok? Dr. Landi Balázs
egyetemi docens PPKE JÁK
Antal Kinga Kincső ELTE ÁJK
10:30 Árva Júlia
PTE ÁJK
Személyiségi jogok de jure és de facto, különös tekintettel a gyermekek személyiségi jogaira Dr. Bércesi Zoltán
címzetes egyetemi docens PTE ÁJK
Mák Bence
SZTE ÁJK
11:00 KÁVÉSZÜNET
11:15 Barzó Lilla
SZTE ÁJK
Utólagos tájékoztatás: az orvosi vizsgálatok/beavatkozások utáni igazmondás magánjogi aspektusai Prof. Dr. Görög Márta dékán, intézetvezető egyetemi tanár SZTE ÁJK Antal Kinga Kincső ELTE ÁJK
11:45 Dörgő Sándor
SZTE ÁJK
Az ellátás visszautasításának és a gyógyintézmény elhagyásának egyes polgári jogi dogmatikai kérdései Prof. Dr. Görög Márta dékán, intézetvezető egyetemi tanár SZTE ÁJK Berki Vivien
PTE ÁJK
12:15 Lacza Kinga
PTE ÁJK
A béranyaság magánjogi kérdései az orosz-ukrán fegyveres konfliktus tükrében Dr. Herke-Fábos Barbara Katalin
egyetemi tanársegéd PTE ÁJK
Szombati Viktória SZTE ÁJK
12:45 Várallai Luca
PTE ÁJK
A gyermek magántulajdona és keresménye, valamint eltartotti státusza a magánjog és a családjog korrelációjában Dr. Bércesi Zoltán
címzetes egyetemi docens PTE ÁJK
Dr. Herke-Fábos Barbara Katalin
tanársegéd PTE ÁJK
Szabó Bernadett SZE DFK
13:15 EBÉDSZÜNET
14:00 Beke Miklós
SZTE ÁJK
A gyermekkel való kapcsolattartás elméleti és gyakorlati vetületei, végrehajtásának sajátosságai Dr. Hegedűs Andrea egyetemi docens SZTE ÁJK Kardos Regina  PPKE JÁK
14:30 Komenda Dorottya
PPKE JÁK 
„Anyát akarom!” – Az „ellennevelés” jelensége a szülői felügyeleti joggal és a kapcsolattartással összefüggő családjogi ügyekben Dr. Molnár Sarolta egyetemi adjunktus PPKE JÁK Berki Vivien
PTE ÁJK

 

Polgári jogi tagozat 2.

helyszín: Főépület D202

Zsűri Elnök Prof. Dr. Vékás Lajos ELTE ÁJK professor emeritus, akadémikus
Tag Prof. Dr. Boóc Ádám KRE ÁJK intézetvezető, tanszékvezető egyetemi tanár
Tag Prof. Dr. Mezei Péter SZTE ÁJK egyetemi tanár

 

  Szerző Pályamunka címe Konzulens Opponens
9:00 Szűcs Tamara
DE ÁJK
Pénzre váltott otthon? A lakáshasználati jog ellenértékének revíziója Dr. Varga Nelli
egyetemi adjunktus DE ÁJK
Szilágyi Viktor Csaba
ME ÁJK
9:30 Lauer Viktória
SZTE ÁJK
Már hallottam valahol? – A zenei átdolgozások aktuális kérdései Dr. Bakos-Kovács Kitti egyetemi adjunktus SZTE ÁJK Simon Péter
PTE ÁJK
10:00 Sándor Médea Lola
PPKE JÁK
Csontvázak a gardróbban – A divatipar szerzői jogi és formatervezésiminta-oltalmi dilemmái, különös tekintettel a független designerek helyzetére Dr. Pogácsás Anett egyetemi docens PPKE JÁK Szijártó Lilla 
SZE DFK
10:30 Marján Anna Dorottya PPKE JÁK A játékok hallgatnak – A game-streaming és a jogvédett zenék találkozása a szerzői jog tükrében Dr. Gubicz Flóra Anna megbízott oktató PPKE JÁK Szilágyi Viktor Csaba
ME ÁJK
11:00 KÁVÉSZÜNET
11:15 Beck Judit
SZE DFK
A gyógyszer engedélyeztetés és szabadalmaztatás kihívásai, különös tekintettel a Covid-19 elleni védőoltás szabadalmaztatási mechanizmusára Dr. Keserű Barna Arnold tanszékvezető egyetemi docens SZE DFK Simon Péter
PTE ÁJK
11:45 Lupescu Zsófia-Kata
RO BBTE JK
Papp Zsófia
RO BBTE JK 
Egyházi iskolaépületek visszaszolgáltatásának összehasonlító elemzése Prof. Dr. Veress Emőd intézetigazgató egyetemi tanár  RO EMTE KVK Czipa András
ME ÁJK
12:15 Papp Laura
ME ÁJK
Az okirati elv régen és ma, a digitalizáció útján a jövő felé Dr. Tóth Gergő József egyetemi tanársegéd ME ÁJK Kun Tóbiás Tamás ELTE ÁJK
12:45 Nagy Petra
DE ÁJK
Digitális lábnyomunk sorsa halálunk után – a felhasználói fiókok örökölhetőségének kérdései Dr. Török Éva
egyetemi adjunktus DE ÁJK
Főző Csenge Erzsébet
PPKE JÁK
13:15 EBÉDSZÜNET
14:00 Halász Szilárd
ME ÁJK
„Ki, kitől, mikor és mennyit?” – A kötelesrész végintézkedési és szerződési szabadságot korlátozó rendelkezéseinek gyakorlati szempontú elemzése Dr. Leszkoven László egyetemi docens ME ÁJK Szijártó Lilla 
SZE DFK
14:30 Cserba Lajos Levente
ME ÁJK 
Öröklés a társasági jogban különös tekintettel a közjegyző szerepére Prof. Dr. Barta Judit
intézeti tanszékvezető egyetemi tanár ME ÁJK
Kiss Gábor
DE ÁJK
15:00 Török Balázs
PPKE JÁK
Az egyetemi hasznosító vállalkozások jogi útvesztői és perspektívái a tudáshasznosításban Dr. Pogácsás Anett egyetemi docens PPKE JÁK
Haszonits András
külső konzulens, szellemitulajdon-kezelési tanácsadó 
Horváth-Kovács Mátyás
RO EMTE KVK

 

 

Polgári jogi tagozat 3.

helyszín: Főépület D205

Zsűri Elnök Dr. Farkas Csaba SZTE ÁJK intézetvezető-helyettes, egyetemi docens
Tag Dr. Auer Ádám NKE ÁNTK egyetemi docens
Tag Dr. Bakos-Kovács Kitti SZTE ÁJK egyetemi adjunktus

 

  Szerző Pályamunka címe Konzulens Opponens
9:00 dr. Fürjes Fanni
ME ÁJK
A távollévők között tett jognyilatkozatok aktuális kérdései Dr. Tóth Gergő József egyetemi tanársegéd ME ÁJK Varga Klára Zsuzsanna
PPKE JÁK
9:30 Bencze Ádám
KRE ÁJK

A tulajdonjog-fenntartás biztosítéki dilemmája, különös tekintettel a pénzügyi lízingszerződésre

Dr. Arató Balázs
egyetemi docens KRE ÁJK
Lengyel Dorina Luca
ME ÁJK
10:00 KÁVÉSZÜNET
10:15 Ratkai Dániel
PPKE JÁK
A tisztességtelen szerződési feltétel jogintézménye a kontinentális jogrendszerben és az Egyesült Államok jogrendszerében az összehasonlító szemléletmód tükrében Dr. Pomeisl András megbízott oktató PPKE JÁK Kun Tóbiás Tamás ELTE ÁJK
10:45 Kozma Gábor Levente PPKE JÁK Quid pro quo: A személyes adat mint ellenszolgáltatás Dr. Kovács Krisztián megbízott oktató PPKE JÁK Dr. Tóth András tanszékvezető-helyettes, egyetemi docens KRE ÁJK Tóth Dávid Attila ME ÁJK
11:15 Józsa Ede
RO EMTE KVK
A kriptopénz mint fizetőeszköz magánjogi megközelítésben Dr. Pál Előd
megbízott egyetemi tanársegéd RO EMTE KVK
Lengyel Dorina Luca
ME ÁJK
11:45 Sudár Richárd
ELTE ÁJK
Mindenható hashtag? – az influenszer marketing jogi aspektusai Prof. Dr. Menyhárd Attila egyetemi tanár ELTE ÁJK Puju Kevin Roderik PPKE JÁK
12:15 EBÉDSZÜNET
13:00 Molnár Dalma Laura
ME ÁJK
Hatékony eszközzel, vagy csak egy újabb eljárással gazdagodott fizetésképtelenségi jogunk? – A szerkezetátalakítási eljárás egyes kérdései Prof. Dr. Barta Judit
intézeti tanszékvezető egyetemi tanár ME ÁJK
Rigó Zsombor Márton
PPKE JÁK
13:30 Szilágyi Márk
SZE DFK
Egyéni vállalkozók és egyéni cégek jogi szabályozása Dr. Stipkovits Tamás egyetemi tanársegéd SZE DFK
Dr. Vermes Attila
egyetemi docens SZE DFK
Zaka Noémi Maja PTE ÁJK
14:00 Kungler Petra
PTE ÁJK
Sportszervezetek jogi szabályozása, a sportszerződések elmélete és gyakorlata Dr. Bércesi Zoltán
címzetes egyetemi docens PTE ÁJK
Kerekes Ákos-Benjámin
RO EMTE KVK

 

Polgári jogi tagozat 4.

helyszín: Főépület D203

Zsűri Elnök Prof. Dr. Szuchy Róbert KRE ÁJK rektorhelyettes, egyetemi tanár
Tag Dr. Landi Balázs PPKE JÁK egyetemi docens
Tag Dr. Varga Nelli DE ÁJK egyetemi adjunktus

 

  Szerző Pályamunka címe Konzulens Opponens
9:00 Mihály Laura Dominika SZE DFK Covid-19, mint vis maior a szerződésszegéssel okozott kár megtérítésére irányuló jogvitában Prof. Dr. Lévayné Dr. Fazekas Judit
egyetemi tanár SZE DFK
Zaka Noémi Maja PTE ÁJK
9:30 Kovács Regina-Katalin
RO EMTE KVK 
Színlelt szerződés a bíróság előtt Prof. Dr. Veress Emőd intézetigazgató egyetemi tanár RO EMTE KVK Bodai Klaudia PPKE JÁK
10:00 Leiter Miklós Patrik
ME ÁJK
Az intelligens hangasszisztensek használata során felmerülő polgári jogi felelősségi kérdések Dr. Pusztahelyi Réka egyetemi docens ME ÁJK Mészáros Tamás DE ÁJK
10:30 Erdélyi Dóra
ME ÁJK
Intelligens gépjárművek által okozott károk a változó uniós termékfelelősségi szabályok tükrében Dr. Pusztahelyi Réka egyetemi docens ME ÁJK Balla Bulcsú
RO EMTE KVK
11:00 KÁVÉSZÜNET
11:15 Dávid Dorottya Éva
PPKE JÁK
Jogában áll érteni – A jogi szakfordítók és szaktolmácsok polgári jogi felelőssége Dr. Gerencsér Balázs habilitált egyetemi docens PPKE JÁK Melis Zsuzsanna SZTE ÁJK
11:45 Buzás Petra
PTE ÁJK
A betétesek kártalanítása a 2022-es Sberbank ügy vonatkozásában Lénárdné Dr. Maletics Borbála
egyetemi tanársegéd PTE ÁJK
Oros Krisztina
KRE ÁJK
12:15 Szentes Dalma
PTE ÁJK
Kompenzálható és kompenzálandó károk. A tiszta gazdasági kár és a polgári jogi kárfogalom Prof. Dr. Nochta Tibor tanszékvezető egyetemi tanár PTE ÁJK
Dr. Fabó Tibor
egyetemi adjunktus PTE ÁJK
Tóth Dávid Attila ME ÁJK
12:45 Török Kevin Martin
ELTE ÁJK
A termékfelelősség egyes kérdései Dr. Tőkey Balázs Péter habilitált egyetemi docens ELTE ÁJK Baumgartner Dávid Márk
PPKE JÁK
13:15 EBÉDSZÜNET

 

Római jogi tagozat

helyszín: Főépület D207

Zsűri Elnök Prof. Dr. El Beheiri Nadja PPKE JÁK tanszékvezető egyetemi tanár
Tag Prof. Dr. Sándor István ELTE ÁJK MTA doktora, tanszékvezető egyetemi tanár
Tag Dr. Erdődy János PPKE JÁK dékánhelyettes, egyetemi docens

 

  Szerző Pályamunka címe Konzulens Opponens
9:15 dr. Csehes András
KRE ÁJK
A Gracchusok közéleti szerepvállalásának hatása a római közjogra Prof. Dr. Pókecz Kovács Attila
egyetemi tanár KRE ÁJK
Kovács Dóra
PTE ÁJK
9:45 Kis Rebeka
PTE ÁJK
A prétori jogfejlesztés Dr. Jusztinger János tanszékvezető egyetemi adjunktus PTE ÁJK Tóth Boglárka Krisztina
KRE ÁJK
10:15 KÁVÉSZÜNET
10:30 Pál Norbert Lajos
DE ÁJK
A marasztalási elvek fejlődése a hagyaték kiadása iránti pereknél a római jogban Dr. Újvári Emese
egyetemi adjunktus DE ÁJK Prof. Dr. Szabó Béla tanszékvezető egyetemi tanár DE ÁJK
Deme Laura
SZTE ÁJK
11:00 Szirányi Péter
ELTE ÁJK
A haszonélvező birtokosi minőségének kérdése a római jogban Dr. Siklósi Iván
habilitált egyetemi docens ELTE ÁJK
Kovács Dóra
PTE ÁJK
11:30 EBÉDSZÜNET
12:30 Fülöp Virág
KRE ÁJK
A földbérleti szerződések elmélete és gyakorlata a Római Birodalomban Prof. Dr. Jakab Éva
Doktori Iskola vezetője, intézetvezető, tanszékvezető egyetemi tanár KRE ÁJK
Kiss Gábor
DE ÁJK
13:00 Folkmann-Papp Petra
PTE ÁJK
A méhmagzat jogalanyiságának egyes kérdései hatályos magánjogunkban a római jogi előképek fényében Dr. Jusztinger János tanszékvezető egyetemi adjunktus PTE ÁJK Derzsi Sándor ELTE ÁJK
13:30 Horváth Kata Zsuzsanna SZTE ÁJK Pecuniam credere. Életképek az antik római hitelélet világából Prof. Dr. Jakab Éva Doktori Iskola vezetője, intézetvezető, tanszékvezető egyetemi tanár KRE ÁJK
Dr. Pozsonyi Norbert egyetemi adjunktus SZTE ÁJK
Tóth Boglárka Krisztina
KRE ÁJK