Roska Tamás tudományos előadás

Roska Tamas foto.jpg

Énekeljetek az elmétekkel”


A „Roska Tamás Tudományos Előadás” bevezetéseként próbáljuk meg felidézni, ki volt ő, mire tanít életpéldája?

Nem véletlen, hogy ezt a rangos díjat Roska Tamásról nevezték el.

Roska Tamás Széchenyi- és Bolyai-díjas akadémikus, professzor, a celluláris hullámszámítógép architektúrájának megalkotója, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karának alapító dékánja, a hazai bionikai képzés megteremtője. Tudományos tevékenységét számtalan hazai és nemzetközi díjjal ismerték el.

A száraz adatok ugyanakkor nem adják vissza az embert, a tudóst, aki fiatalok generációit indította el a világszínvonalú kutatómunka felé.

Tudós és kutató volt a szó teljes értelmében, s erre a „szellemi kalandra” hívta tanítványait, munkatársait. „Valami egészen új kell!” – vallotta mindig.  Fontosnak tartotta ugyanakkor, hogy a teljes emberhez forduljon – a minőségi, a „legkiválóbb amerikaival, indiaival és kínaival is versenyző”, kitartó munka mellett az igazi erkölcsi hozzáállást is próbálta élővé tenni. Meggyőződése volt, hogy az ember megértéséhez az „igaz” három különböző dimenzióját együtt szemlélve kerülhetünk közelebb. “Hajlamosak vagyunk a mai korban azt hinni, hogy csak az az igaz, amit a természettudományok megmutatnak. Úgy gondolom, hogy nem. Ha meghallgatjuk Mozart Requiemjét, akkor tudjuk, hogy ez igaz. Vagy, ha elolvasunk egy Arany- verset, vagy ránézünk egy Munkácsy-képre, akkor tudjuk, hogy ez igaz. Vagy, ha látunk valakit, aki a családját nemes értékekre neveli, akkor tudjuk, hogy igaz.”

Hite, lelkesedése, a segítőtársakra is, akiket hívott, villámgyorsan átragadt. Megérintette őket alázatos, önzetlen munkája, elkötelezettsége, s a teljes bizalom, amivel feléjük fordult. Mély emberséggel megélt szolgálatával az egyetemes tudományt és mindenkit, aki találkozott vele, személyesen is gazdagított élete során.

Mindig meglátta a lehetőséget a fiatal tehetségekben és teret adott nekik, hogy kibontakoztat-hassák a bennük rejlő képességeket.

Fontosnak tartotta, hogy „olyan kutató legyen, akinek kaland egy új minőség létrehozása”. „Közben bent van az ember a világ élvonalának a történéseiben.”

Sosem a saját, önös érdekei mozgatták – a tudomány, és egy erkölcsi alapokon nyugvó, az embert szolgáló új társadalom építésén dolgozott.

Saját szakmai területén messze túlmutató tevékenysége legyen inspiráció és példakép az Önök számára, akik a jövő tudósai! Ebben a szellemben hallgassuk üzenetét:

„Ti vagytok családotoknak és a nagy közösségnek, ennek a nemzetnek a reménységei. Itt ülnek köztetek a jövő sikeres kutatói, feltalálói, tanárai, felelős vezetői. A család, a tudás, az igazi művészet és a nemes erkölcsi értékek megbecsülése és támogatása a ti boldogulásotok és az ország felemelkedésének sarkköve. Sokan küzdünk ezért az értékrendért, és bár nem tudjuk mindig elég hitelesen felmutatni, de az értékek tisztelete kötelez bennünket. … A fenti értékekre épül a XXI. század új gazdasága, a koncepció vezérelte gazdaság. A sikeres szakemberek felkészülésében, a szakmai ismeretek mellett a klasszikus értékek mentén található humán műveltségnek, az irodalomnak, a zenének, a képzőművészetnek ugyancsak fontos szerepe van. Csodálatos élmény e két világ összekapcsolása. Mindezt egy szép Szent Pál-i hasonlattal kifejezve: énekeljetek az elmétekkel! … Kívánom, hogy sikerüljön nektek. A marsallbot a zsebetekben van.”


A 2023-AS ROSKA TAMÁS TUDOMÁNYOS ELŐADÁS AZ OTDK ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁBAN

Nyertes: Dr. Hohmann Balázs (Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar)

Dr. Hohmann Balázs környezetmérnök, jogász, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának adjunktusa, a Baranya Megyei Békéltető Testület tagja, a Tudatosan a Környezetünkért Egyesület elnöke, Pro Scientia Aranyérmes. Kutatási területe: közigazgatási jog, mediáció, környezetvédelmi jog, infokommunikációs jog.

Előadás címe: Egy de lege ferenda javaslat születése – avagy dologi vagy kötelmi jellegű követelés a víziközmű tartozás?)

hohmann-balazs_kicsi.jpg

Az előadás arra vállalkozik, hogy bemutassa a hallgatóság számára azt, miként válik azonosíthatóvá egy jogalkalmazást végző szerv gyakorlatában olyan, az állam- és jogtudomány eszközeivel is vizsgálható probléma, amely a vonatkozó bírósági joggyakorlatot is figyelembe véve, de lege ferenda jellegű javaslatok megfogalmazásához vezethet. Az előadás 3 fogyasztóvédelmi jogvita – bírósági és békéltető testületi – tapasztalatait szintetizálva bemutatja, hogy az árverésen értékesített ingatlanok tekintetében milyen jogalkalmazási problémákat okozhat, ha a korábbi tulajdonos hátralékot halmozott fel az ingatlanhoz kapcsolódó víziközmű felhasználási helyén. A speciális témakör lehetővé teszi a hallgatóság számára, hogy újabb szempontokat kapjanak tudományos kutatásaik folytatásához. Az előadás célja, hogy megerősítse a versenyhelyzet előtt álló hallgatókat elvégzett munkájuk értékében és erőt adjon számukra a szóbeli forduló sikeres teljesítésére.

Az előadás elhangzik a 36. OTDK Országos Megnyitója keretében, melyre 2023. április 3-án (hétfőn) 18:00 kezdettel kerül sor a Győri Nemzeti Színházban.